Lovćen osiguranje ostvarilo rast u gotovo svim vrstama osiguranja

Rezultati poslovanja Lovćen Grupe koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen Auto i Lovćen životna osiguranja u 2018. godini govore da je ukupna fakturisana bruto premija na nivou Grupe povećana za 5,2 % u odnosu na 2017. godinu. Rast je ostvaren gotovo u svim vrstama osiguranja. U dijelu neživotnih osiguranja ostvaren je rast od skoro 3%, a životnih osiguranja povećenje preko 50%. Udio Lovćen osiguranja, na crnogorskom tržištu osiguranja, u neživotnim osiguranjima iznosi preko 40%, dok je u životnim osiguranjima udio na tržištu povećan na 14 %.

Finansijske rezultate svih osiguravajućih društava koja posluju u Crnoj Gori možete pogledati ovdje.

“I prošle poslovne godine, Lovćen osiguranje je uspjelo stabilno poslovati i ostati lider u branši, za šta je bio važan i know how matične Triglav Grupe. Takođe važan aspekt, koji je značajno uticao na rezultat i liderstvo u branši je i izuzetno visok stepen povjerenja naših klijenata, što je doprinijelo da ostvarimo rast u gotovo svim vrstama osiguranja. Ovo smo postigli održavanjem visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta, kao i optimizaciji proizvoda, te postizanja njihove veće dostupnosti”, rekao je Matjaž Božič, izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i nastavio: “Prošlu poslovnu godinu je obilježilo proširenje saradnje sa više banaka i stabilna saradnja sa svim najznačajnijim poslovnim subjektima u Crnoj Gori. Nastavili smo sa prodajom akcija usmjerenim prema fizičkim licima I razvojem prodaje na segmentu malih i srednjih preduzeća”.

Check Also

Boeing pronašao prvog kupca za avion 737 Max otkako ih je morao sve prizemljiti

Nakon što je Boeing morao prizemljiti sve svoje modele aviona 737 Max zbog porasta sumnje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *