Morsko dobro: Investitor na plaži Črvanj devastira obalu

Morsko dobro konstatovalo je da investitor na plaži Črvanj u Baru devastira obalu, dok su i ranije kontrole pokazale da se radovi izvode i mimo dozvole koju je izdalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

To se navodi u odgovorima koje je Portalu RTCG dostavilo Morsko dobro, a nakon što su njihove kamere početkom juna zabilježile novu devastaciju obale na toj barskoj plaži.

Nakon tih fotografija Morsko dobro je u srijedu izvršilo novu kontrolu. Radove na plaži Črvanj izvodi kompanija d.o.o. “Manevar D.D.”, a kako navode, u Morskom dobru probijanje puta i razbijanje stijena izvodi se mehanizacijom.

“Ponovnom kontrolom dana 7. juna ove godine, konstatovani su dalji radovi na izgradnji potpornog zida i izgradnji nadstrešnice na vlasničkim parcelama, dok su na prostoru ispred navedene parcele konstatovani radovi na devastaciji obale”, saopšteno nam je iz Morskog dobra.

Zbog toga Služba za kontrolu morskog dobra, kako navode, priprema Urgenciju nadležnim inspekcijskim službama.

Podsjećaju da je još u februaru ove godine Služba za kontrolu Morskog dobra dva puta izlazila na teren i oba puta su konstatovane nepravilnosti, kao i da su i ranije uputili zahtjev za kontrolu i urgenciju za kontrolu Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje i Komunalnoj policiji opštine Bar.

Tada je konstatovano da se na parceli gradi potporni zid. Riječ je o katastarskoj parceli 3448/2 i 3449/2 KO Novi Bar, sa odobrenjima od 01.12.2022. godine koje je izdalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, uz saglasnost Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom od 25.11.2021.godine za sanaciju parcele.

“Takođe, tada je konstatovano da se radovi odvijaju van obuhvata parcele za koje su data odobrenja i saglasnosti za sanaciju, te da nisu usklađeni brojevi parcela iz Rješenja nadležnih institucija, kao i da su radovima devastirane katastarske parcele u svojini države”, konstatovalo je i ranije Morsko dobro.

Iz tog javnog preduzeća poručuju da su primjenili sve postupke koji su u njihovoj nadležnosti, u skladu sa tim postupili i uputili nadležnim službama na dalje postupanje.

Podsjetimo krajem februara ove godine predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je najavio da će Komunalna policija podnijeti krivičnu prijavu protiv investitora zbog uzurpacije i nelegalne gradnje na ovoj plaži.

Raičević je tada kazao da je utvrđeno da je investitor prilikom izvođenja radova na ovoj lokaciji uzurpirao i parcele koje pripadaju državi, odnosno kojima raspolaže Opština Bar.

RTCG

Check Also

IRF će ponedeljak predstaviti projekat “Women on boards”

Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u ponedeljak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.