CGES dijeli dividendu u bruto iznosu od 8,2 miliona eura

Akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) biće isplaćena bruto dividenda u ukupnom iznosu od 8,2 miliona eura, odlučeno je na Skupštini akcionara.

“Na Skupštini je predloženo da se po osnovu ostvarene dobiti u prošloj godini, koja iznosi 20,3 miliona eura, isplati bruto dividenda akcionarima CGES-a u ukupnom iznosu od 8,2 miliona, a da se preostali dio, kao neraspoređena dobit, akumulira sa dobiti iz prethodnih godina, što su akcionari i jednoglasno prihvatili”, navodi se u saopštenju kompanije.

Akcionari su jednoglasno usvojili i odluke o finansijskim iskazima sa izvještajem revizora, prošlogodišnji izvještaj o poslovanju, kao i politiku zarada, a potvrdili su i odluku o izboru Ernst & Young za revizora u ovoj godini.

Usvojena je i odluka o razrješenju i izboru novih članova Odbora direktora kompanije, pa su tako reizabrani članovi koji predstavljaju državni kapital Aleksandar Mijušković, Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković.

Preduzeće Elektromreža Srbije u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Danas je održana i konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika tog tijela u narednom mandatu obavlja Mijušković.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.