BDP 5,8 milijardi, deficit budžeta 250 miliona

Ekonomija je u 2022. godini rasla po stopi od 6,1 odsto, dok je bruto domaći proizvod iznosio 5,8 milijardi eura. Poreski prihodi su lani bili veći 200 miliona nego u 2021. godini, dok je javni dug bio 67,5 odsto BDP-a, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović prilikom rasprave o predlogu završnog računa budžeta i usvajanju tog dokumenta na Vladi.

“Svi parametri iz završnog računa govore o stabilnosti javnih finansija, što je prepoznato i kod međunarodnih partnera. Poreski prihodi su bili veći 200 miliona eura nego 2021. godine, dok je javni dug bio 67,5 odsto BDP-a, a deficit budžeta 4,3 odsto, ili 250 miliona. Sada je deficit ispod tri odsto, odnos ispod nivoa koji je definisan kriterijuma iz Mastrihta”, saopštio je Damjanović na sjednici Vlade.

Vlada je usvojila i informaciju o uplati dobiti privrednih društava u većinskom vlasništvu države u budžet. Prema toj informaciji, državna preduzeća u kojima je država većinski vlasnik imaće obavezu da u državni budžetuplate višak prihoda nad rashodima koji su imali u prethodne dvije godine, i to 30 odsto viška za 2021. i 70 odsto za 2022. godinu. Damjanović je kazao da će preko svojih predstavnika u sku pštinama akcionara tih firmi država obavezati da se to uradi do kraja juna.

“Okvirna suma koja se planira po ovom osnovu je 40 miliona eura “,precizirao je Damjanović.

Potpredsjednik Vlade Vladimir Joković najavio je da će Vlada naredne sedmice grupi radnika podgoričkog Kombinata aluminijuma (KAP) isplatiti 383.000 eura po osnovu pravosnažnih sudskih presuda vezanih za njihova ranija potraživanja. Joković je kazao da radnici i njihov pravni zastupnik pristaju da im se ove godine isplati trećina dugovanja, što je 383.000 eura.

“Otprilike je ista situacija kao sa Fabrikom elektroda, s tim što ovi radnici imaju sudsku presudu jer ljudi su radili, imaju beneficirani radni staž, noćni staž. To im nije isplaćeno, u sudskom postupku su dobili državu Crnu Goru jer imaju manju penziju od 70 do 150 eura u prosjeku”, rekao je Joković.

Premijer Dritan Abazović je kazao da će i u narednom periodu pokušati da izađe u susret radnicima Instituta Igalo u skladu sa mogućnostima, te da mogu da računaju na novu podršku Vlade.

“Ali, moraju biti svjesni da će sve što se bude davalo faktički biti sipanje u prazno ukoliko nastave sa tuženjem sopstvene firme”, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.