Pejović od Rudnika boksita zaradio 21,5 miliona eura

Kompanija Uniprom metali, kojom gazduje biznismen Veselin Pejović, u prošloj godini poslovala je sa profitom od 3,97 miliona eura. U pitanju je kompanija koja je od 2016. godine preuzela bivši Rudnik boksita iz Nikšića, kupovinom imovine preduzeća u stečaju.

Rudnik boksita je nekada bila državna kompanija, pa su najprije prodali ruskom CEAK-u, čiji je vlasnik Oleg Deripaska, da bi nakon njihovog lošeg vođenja zapali u probleme, koji su doveli do uvođenja stečaja. Imovinu u stečaju mogla je da kupi i država, ali nije, već je to uradio Veselin Pejović 2015. godine za 5,4 miliona eura. Novac koji je uložio u kupovinu imovine Rudnika boksita višestruko mu se isplatio.

Prema finansijskim iskazima Uniprom metala, ta firma je od 2015. do 2022. godine stalno pozitivno poslovala. Ukupan profit Uniprom metala od 2015. do 2022. godine iznosio je 26,9 miliona eura. Ukoliko se ukupan profit umanji za 5,4 miliona, koliko je plaćena imovina Rudnika, dobija se 21,5 miliona eura čiste zarade Uniprom metala nakon kupovine imovine i preuzimanja posla od Rudnika boksita. U Crnoj Gori nema primjera da je neko preuzeo posao od firme u stečaju i da je za relativno kratko vrijeme uspio da zaradi četiri puta više novca nego što je uložio.

To takođe govori i koliko je država pogriješila kada je privatizovala Rudnik i kada nije iskoristila priliku da vrati Rudnik u državno vlasništvo, odnosno da kupi imovinu društva i preuzme posao.

Pejović je u 2016. godini imao 4,71 milion profita, godinu kasnije 7,42 miliona, u 2018. 3,65 miliona, da bi u 2019. godini profit bio 2,9 miliona. U 2020. godini profit je pao na 2,29 miliona, godinu kasnije na 1,93 miliona, da bi lani porastao duplo na 3,97 miliona eura, što je, kao što smo naveli, ukupno 26,87 miliona eura za sedam godina.

Prema finansijskim iskazima Uniprom metala, u prošloj godini su imali 26,4 miliona prihoda, što je dva puta više nego u 2021. godini. Troškovi poslovanja su porasli za dva miliona i iznosili su 14 miliona eura, dok su troškovi zarada bili blizu 750 hiljada. Prosječan broj zaposlenih u prošloj godini bio je 34.

Stalna imovina društva iznosila je 31,9 miliona eura, što je za 2,3 miliona više nego na kraju 2021. godine.

Dugoročni plasmani i potraživanja iznosili su skoro 25 miliona, što je za 2,75 miliona više u odnosu na 2021. godinu. Zalihe su iznosile 1,93 miliona, što je 6,8 miliona eura smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Kratkoročna potraživanja su uvećana za 830 hiljada i iznosila su 1,13 miliona.

Aktiva i pasiva su bile 36 miliona, što je 3,4 miliona manje nego u 2021. godini.

Kapital društva je iznosio 20,3 miliona, što je uvećanje od 3,8 miliona, dok je neraspoređena dobit bila 10 miliona.

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita bile su 2,9 miliona, što je smanjenje od dva i po miliona u odnosu na 2021. godinu, a po osnovu kratkoročnih kredita 2,5 miliona, što je takođe dva i po miliona manje nego u 2021. godini.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze smanjeni su za 4,6 miliona i na kraju prošle godine iznosili su 12,15 miliona eura.

Ugašeni pogoni elektrolize poslije 52 godine

Pejović je prije Rudnika boksita kupio imovinu Kombinata aluminijuma. NJu je platio 25,7 miliona eura, ali od KAP-a nije imao profit kao što je to slučaj sa Rudnikom boksita.

U prošloj godini KAP je stao sa proizvodnjom primarnog aluminijuma, tačnije početkom godine je proizvodio u samo 12 ćelija elektrolize, a prije nekoliko dana ugasio je i tih 12 ćelija pogona elektrolize, čime je nakon 52 godine prestala proizvodnja primarnog aluminijuma.

U krugu KAP-a ostale su da rade fabrike za proizvodnju bileta-trupaca i silumina-legura, za čije potrebe će Uniprom uvoziti aluminijum.

KAP je većinu ćelija ugasio nakon što nije uspio da produži ugovor sa Elektroprivredom o snabdijevanju električnom energijom po dotadašnjoj cijeni. Tada je i veliki broj radnika morao da napusti fabriku.

Ipak, iako je ugasio skoro sve ćelije, Uniprom, koji gazduje KAP-om, nije bio u minusu u 2022. godini, već u plusu od 18,3 miliona eura. Godinu ranije plus Uniproma je bio oko osam miliona.

Fabriku bileta i silumina Pejović je izgradio poslednjih nekoliko godina u krugu KAP-a. Upravljanje KAP-om u stečaju preduzeo je 2014. godine.

Dan

Check Also

Likvidna aktiva banaka u julu 1,78 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u julu je iznosila 1,78 milijardi eura, što je 5,42 odsto više …

Leave a Reply

Your email address will not be published.