1st Montenegrin International Conference on Economics & Business (MICEB) od 25 – 27. maja

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore organizovaće 1st Montenegrin International Conference on Economics & Business (MICEB) na temu SUSTAINABLE DEVELOPMENT: TRANSITION TO GREEN ECONOMY. Konferencija će biti održana u periodu od 25 – 27. maja 2023. godine u hotelu Avala Resorst & Villas u Budvi.

TEMA KONFERENCIJE ističe značaj primjene koncepta održivog razvoja kao jedne od najaktuelnijih tema današnjice, kako u  akademskoj i poslovnoj zajednici, tako i u široj javnosti. Održivi razvoj je pažljivo planirana strategija razvoja koja vodi računa o efikasnoj upotrebi raspoloživih resursa uzimajući u obzir obezbjeđenje njihovog dugoročnog kvaliteta. Svjesni činjenice da raspoloživost resursa, sa jedne, i zagađivanje životne sredine, sa druge strane, imaju svoje granice, ekonomski razvoj ne smije da naruši kvalitet životne sredine budućih generacija. Zelena ekonomija predstavlja makroekonomski pristup održivom ekonomskom rastu, koji počiva na principu postizanja rasta dohotka i zaposlenosti kroz investicije koje smanjuju emisiju štetnih gasova i omogućavaju optimalno funkcionisanje Zemljinih ekosistema.

MISIJA KONFERENCIJE je da pokrene akademsku i stručnu debatu o najvažnijim temama iz oblasti održivog razvoja, ekonomskog rasta i zelene ekonomije. Namjera je da se okupe renomirani naučnici i istraživači, predstavnici međunarodne poslovne zajednice i kreatori ekonomskih politika, sa ciljem afirmacije najbolje prakse za stvaranje optimalnog ambijenta koji podstiče primjenu koncepta zelene ekonomije.

Više o prvoj MICEB konferenciji možete pronaći na sajtu www.miceb.me.

Medijski pokrovitelj konferencije je portal Bankar.me

Agendu možete pogledati i preuzeti ispod:

Check Also

Promet na berzi u septembru 873,2 hiljade eura

Ukupan promet na Montenegroberzi u septembru je iznosio 873,22 hiljade eura i bio je 57,27 …

One comment

  1. Iz šupljeg u prazno osim gosta, gdina Boles…

Leave a Reply

Your email address will not be published.