Metalcima omogućavaju penziju sa 25 godina staža

Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje dao je zeleno svjetlo izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), kojim se za 60 bivših radnika metalskog sektora omogućava od lazak u penzi ju po povlašćenimuslovima.

Izmjenama je predviđeno da oni u penziju mogu da odu do 30. juna ove godine ukoliko je, izuzev člana 17 zakona, osiguraniku kome je u sektoru metaloprerađivačke i rudarske industrije prestao radni odnos zbog obustave proizvodnje nastale gašenjem ili zatvaranjem proizvodnih kapacitetausljed ekonomskih i tehnoloških problema u poslovanju, stiče pravo na penziju ako ima navršenih 25 godina staža osiguranja ili ima najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u sektoru metaloprerađivačke i rudarske industrije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ipak, Ministarstvo rada je bi lo protiv ovakvog predloga izmjena zakona i dalo je negativno mišljenje na njih, ali su ostali članovi Vlade istakli da je ovakav zakon u korist rad nika i ne mogu biti protiv toga. Takođe Vlada ni juče nije dostavila mišljenje o fiskalnom uticaju ovog zakona na budžet.

Prema mišljenju predlagača, ovo je još jedna u nizu ispravljenih nepravdi prema radnicima koji su u periodu
tranzicije bili najveći gubitnici.

Predlagači ovih izmjena su poslanici SNP-a, a sastavni dio zakona je postao i amandman poslanika Radničke partije i Demokrata, Maksima Vučinića i Danila Šaranovića.

“Mišljenja smo da je ova inicijativa realna i opravdana, s obzirom na to da bi se na predloženi način zaposleni nekadašnjeg Kombinata aluminijuma Podgorica doveli u jed nak položaj sa ostalim, bivšim radnicima KAP-a, i drugim zaposlenim iz metalskog sektora koji su traženo pravo ostvarili prethodnih godina. Dakle, smatramo da za ova lica treba doni jeti zakon koji će im omogućiti penzionisanje po povoljnijim uslovima, posebno cijeneći uslove rada u kojima su isti radili ili rade. Imajući u vi du nespornu činjenicu da je metaloprerađivačka, odnosno aluminijskaindustrijauCrnoj Gori praktično nestala, to u konačnom znači da ta lica više nemaju mogućnost raditi na radnim mjestima sa tzv. beneficiranim radnim stažom, niti imaju mogućnost da ostvare penziju po uslovima koje predviđa postojeće zakonsko rješenje za zaposlene iz metalskog i rudarskog sektora”, navela je poslanica Milosava Paunović.

Amandmanom poslanika Vučinića i Šaranovića na sveobuhvatniji način uređuje se pitanje kategorija osiguranika kojima je u sektoru metaloprerađivačke i rudarske industrije prestao radni odnos i uslovi koji moraju biti ispunjeni u postupku ostvarivanja njihovog prava.

Vujović: Prvi mjesec u bolnici Meljine prošao haotično

Poslanica Tamara Vujović (Demokrate) istakla je da je situacija u bolnici Meljine, mjesec nakon preuzimanja, loša.

“Veći dio personala je prebačen na budžet, ali se u tranziciji zaboravilo obezbjeđivanje sredstava za nabavku osnovnih
potrepština, ljekova, hrane, kiseonika… Tako da je prvi mjesec prošao jako haotinno. Još uvijek je neizvjesno kako će se održavati minimum procesa rada na pojedinim odjeljenjima, bez mišljenja nadležnog ministarstva”, poručila je Vujović.

Dan

Check Also

“U 2024. godini se sprema veliki mogući pomak kriptotržišta prema gore”

Ako je vjerovati novim najavama, u 2024. godini se sprema veliki mogući pomak kriptotržišta prema …

Leave a Reply

Your email address will not be published.