EK sugeriše: Podsticati bankarski sektor da bude više u funkciji crnogorske privrede

U narednom periodu potrebno je definisati Fiskalnu strategiju i srednjoročni plan fiskalne konsolidacije, te podsticati bankarski sektor da bude više u funkciji crnogorske privrede, stav je predstavnika Evropske komisije na aktuelni Program ekonomskih reformi (PER) 2023-2025. godine.

Ministar finansija u tehničkom mandatu mr Aleksandar Damjanović razgovarao je tim povodom u Podgorici sa predstavnicima Evropske komisije, Verom Kadas iz Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Daliom Grigonyte iz Direktorata za ekonomska i finansijska pitanja, te Krzysztof Zurekom iz Direktorata za pregovore o susjedstvu i pregovaranju. Sastanku su putem video linka uključili i šef jedinice za pregovore za Crnu Goru i Srbiju pri Generalnom direktoratu EK za susjedstvo i pregovore Michael Miller  i zamjenik šefa jedinice za zemlje kandidate i predkandidate Andras Tari.

Damjanović je ukazao da su u skupštinsku proceduru upućene izmjene i dopune pet poreskih zakona, sa ciljem povećanja budžetskih prihoda kako bi se zadovoljile ekonomske potrebe, očuvale stope osnovnih poreskih stopa, te ispunili uslovi Svjetske banke za planirani aranžman. Naveo je i da se novim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti “stvaraju pravne prestpostavke za formiranje Fiskalnog savjeta kao nezavisnog tijela koje će nadzirati sprovođenje fiskalne politike i davati predloge i mjere za njeno unaprjeđenje”.

Ministar je takođe poručio da “finansije ne smiju da trpe zbog postojeće političke nestabilnosti, te kada je riječ o održivosti javnih finansija i ekonomskom napretku, ne mogu i neće se praviti nikakvi ustupci, već institucije u punom kapacitetu treba da slijede zacrtanu mapu evropskog puta”.

Miler je pozdravio napore Crne Gore da u domenu fiskalne i ekonomske politike napravi korak bliže ka EU integracijama i pohvalio predstojeće formiranje Fiskalnog savjeta, kao tijela koje podstiče odgovorno i održivo fiskalno planiranje i sprovođenje politika.

“U domenu zaduživanja za projekte od kapitalnog značaja označeni kao geopolitički prioritet, kao što je auto-put, preporuka je da se aranžmani planiraju sa punom pažnjom i oprezom, uvažavajući aktuelni globalni kontekst. Uz oprezno fiskalno planiranje i disciplinu, Crnoj Gori treba razvojna paradigma u svijetu koji se rapidno i radikalno mijenja, a energetska tranzicija, digitalna transformacija i saobraćajni projekti u funkciji bolje povezanosti mogu biti preduslovi za dinamičniji ekonomski razvoj”, naveli su članovi evropske delegacije.

Check Also

Indeks ekonomskih sloboda: Crna Gora najgore rangirana od zemalja bivše SFRJ

Crna Gora našla se na 77. mjestu ljestvice Indeksa ekonomskih sloboda. Prema podacima koje je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.