ANO: Osiguravajuće kuće u 2022. fakturisale rekordnu bruto premiju od 108 miliona eura

Prethodna godina bila je najbolja do sada kada je riječ o bruto fakturisanoj premiji, nadmašivši rezultate do sada rekordne 2021, rečeno je na današnjoj 377. sjednici Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, kojom je predsjedavao Uroš Andrijašević.

Prema preliminarnim podacima ANO, društva za osiguranje u Crnoj Gori fakturisala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 108,3 miliona eura, što predstavlja rast od 9,6 odsto, odnosno za 9,5 miliona eura više u odnosu na 2021. godinu.

“Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 10,3 odsto, (8,1 miliona eura), kao i premija životnog osiguranja za 6,8 odsto (1,4 miliona eura). Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je vrsta 10 – Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 36,6 odsto, zatim vrsta 20 – Osiguranje života sa učešćem od 18,1 odsto, vrsta 01 – Osiguranje od posljedica nezgode sa učešćem od 10,6 odsto i vrsta 09 – Ostala osiguranja imovine sa učešćem od 9,1 odsto”, navode iz ovog kontrolnog tijela te preciziraju da su cjelokupna imovinska osiguranja bila zastupljena sa 12,6 odsto u ukupnoj tržišnoj premiji.

Savjet ANO takođe je usvojio novi Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje, kojim se dodatno usklađuje sa EU regulativom u ovoj oblasti. Njime su sada obuhvaćeni i opšti organizacioni zahtjevi za društva za osiguranje, organizacioni zahtjevi po pitanju ključnih funkcija, te zahtjevi za imenovanje lica odgovornih za rukovođenje tim ključnim funkcijama.

“Najznačajnija novina u oblasti upravljanja je detaljno propisivanje sistema i funkcije upravljanja rizicima, gdje je, između ostalog, uvedena obaveza društva da kapitalne potrebe – osim onih definisanih Zakonom o osiguranju – procjenjuje i na bazi rizika, te da najmanje jednom godišnje sprovodi samostalnu procjenu rizika i solventnosti odnosno radi ORSA izvještaj”, istakli su iz ANO.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

One comment

  1. Gle nosilac torbe štetočine cg ekonomije, a vlasnika ministra finansija … Ubio se Damjanović da ih zadrži a da se ne zna da su dps…

Leave a Reply

Your email address will not be published.