Novi program ekonomskog državljanstva praviće po ukusu EU

Iako je ukinula program ekonomskog državljanstva, Vlada će, u saradnji sa evropskim partnerima, razmotriti alternativna rešenja koja se primjenjuju u zemljama Evropske unije (EU) i koja bi Crnu Goru mogla učiniti atraktivnijom za strane državljane koji žele da investiraju i pokreću biznis u našoj državi, saopštio je na jučerašnjoj sjednici Vlade premijer Dritan Abazović.

“Ne radi se o malim sredstvima, jer program je doveo do toga da ćemo imati ozbiljne turističke i hotelske kapacitete, dominantno u Kolašinu, ali i u drugim opštinama. Mislim da će drugi dio sredstava značajno biti upotrijebljen za izgradnju naše infrastrukture. Vidjećemo kako je moguće Crnu Goru učiniti atraktivnom za neki novi program. I u Davosu sam imao brojne razgovore vezane za ovaj program. Sva ta priča da se radi o koruptivnim aktivnostima… odgovorno tvrdim da jedini ljudi koji dolaze i imaju stvarni klirens jesu ljudi koji su dobili državljanstvo preko ovog programa. Svi ostali su manje kontrolisani, samo oni koji su aplicirali prošli su kroz klirens koji se odnosi na njihovo poslovanje, porodice i konekcije”, kazao je Abazović.

On je dodao da treba razmisliti koliko smo konkurentna zemlja kada su u pitanju investicije, zato što će na regionalnom, ali i globalnom planu nastati velika trka ko će moći da privuče investitora.

“Jedan od ljudi koji su dobili naše državljanstvo je potpredsjednik Gugla. Ovaj program naročito je bio usp ješan u toku rada 43. Vlade. Nastojimo daubrzamo procedure iako nas je birokratija i “biromafija” koja je tu uspostavljenaranije pokušala usporiti, mislim da smo odoljeli, a kako da se u budućnosti postavimo premaljudima koji žele da investiraju to je stvar dogovora. Spreman sam da tu temu otvorim sa svim članovima društva”, kazao je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović podsjetio je da je program ekonomskog državljanstva ukinut na inicijativu evropskih partnera.

“Insistiraćemo na podršci evropskih partnera da slične programe koji se primjenjuju u članicama EU primijenimo i kod nas. To je značajno zbog benefita ovog programa i kad nemamo kompenzaci ju za gubitke u turizmu i ostalim djelatnostima zbog globalnih poremećaja. Ostaje dosta posla oko obrade ap likacija i u toku ove godine, koje su dostavljene do 31. decembra. Molba je da se naprave određeni iskoraci i reforme u Agenciji za investicije zbog problema sa efikasnošću i mislim da je vrijeme da se otkloni zastoj kadrovskih i tehničkih kapaciteta kako bi se sredstva što prije plasirala i kako bismo počeli sa realizacijom strateških projekata”, kazao je Damjanović.

Dan

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za ponedjeljak, 27. mart

One comment

  1. Hahajajaha jel ovo neki novi poraz ministra finansija? Ne smije od svojeg vlasnika bez da unižava MF. Bilo bi sramotni da nije od njega…

Leave a Reply

Your email address will not be published.