Obavezna rezerva 260,9 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju novembra je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 260,97 miliona eura.

Od ukupnog iznosa, na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 68,07 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 31,93 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, u oktobru je bilo 4,78 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita, na one po viđenju odnosi se 81,83 odsto, a na oročene 18,17 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 5,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5 odsto, prenosi MINA.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara 2018. godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (eurao OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.