REGAGEN: Računi za struju gotovo isti ako EPCG ne poveća svoje cijene; Rovčanin: Nema poskuljenja za građane

Ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od strane snabdjevača, odnosno EPCG, račun za domaćinstva će u januaru 2023. godine ostati na gotovo istom nivou kao u 2022. godini, saopšteno je iz Regulatorne agencije za rad i energetiku (REGAGEN).

REGAGEN je 29. novembra održala otvoreni dio sjednice na kojem su se diskutovali rezultati obrade zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda, cijena i naknada, a koje su 31. avgusta ove godine dostavili Crnogorski operator tržišta električne energije DOO Podgorica (COTEE), Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (CGES) i Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica (CEDIS). Otvorenom dijelu sjednice su prisustvovali predstavnici ovih subjekata, zaintresovana lica i novinari.

Dan nakon održavanja otvorenog dijela sjednice, 30. novembra, REGAGEN je donijela odluke i utvrdila naknade i cijene za rad COTEE, CGES i CEDIS za naredni period.

Odluke REGAGEN su uslijedile nakon tromjesečnih procesa koje je ova agencija vodila uz učešće javnosti.

U konačnom, ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od strane snabdjevača, odnosno EPCG, račun za domaćinstva će u januaru 2023. ostati na gotovo istom nivou kao u 2022. godini.

Novina koju je u odnosu na 2022. godinu uvela REGAGEN, je da kupci električne energije neće više plaćati naknadu za rad operatora tržišta, COTEE. Troškove ove kompanije će u 2023, 2024 i 2025. godini u potpunosti nadomjestiti tržišni učesnici, odnosno subjekti kojma COTEE pruža usluge. REGAGEN je ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknadu, a koji je COTEE zahtijevao za 2023. godinu 18,66% nije utemeljeno. Slično je i sa zahtjevnom COTEE za 2024. i 2025. godinu, za koje je REGAGEN ocijenila da 19,82%, odnono 20,00% nije utemeljeno.

Adekvatan regualtorni okvir je CGES-u omogućio realizaciju intezivnog investicionog ciklusa, te uticao na smanjenje troškova i povećanje sopstvenih prihoda. Posljedično, pozitivni efekat investicija u izgradnju prekograničnih kapaciteta električne energije koje su se realizovale u prethodnih deset godina uspjeli su da amortizuju aktuelne i, po kupce, nepovoljne pojave na veleprodajnom tržištu elektične energije. Naime, kako je i tokom samog procesa isticano od strane REGAGEN, puštanje u rad podmorskog kabla između Italije i Crne Gore je, nako višegodišnjih ulaganja, obezbijedilo CGES-u značajno povećanje dodatnih prihoda. Stoga je i sam CGES u zahtjevu za 2023. godinu tražio smanjenje regualtorno dozvoljenog prihoda koji se transponuje u cijene za 13,28% i ujedno tražio rasterećenje za krajnje korisnike sistema kojim upravlja. Za 2024. godinu, CGES je tražio povećanje ovih prihoda za 10,14% u odnosu na ovu godinu, odnosno za 15,88% za 2025. godinu. REGAGEN je ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene, a koji je CGES zahtijevao za 2023. godinu 12,94% nije utemeljeno. Slično je i sa zahjtevnom CGES za 2024. i 2025. godinu, za koje je REGAGEN ocijenila da 31,08%, odnono 28,71% nije utemeljeno. Konkretno, cijena angažovanog mrežnog kapacitea za korisnike direktno priključene na prenosni sistem (industrijski potrošači i CEDIS) će u 2023. godini biti gotovo duplo manja. Sa druge strane cijena opravdanih gubitaka koju će u 2023. godini plaćati ovi korisnici biće povećana u odnosu na 2022. godinu. Navedeno povećanje je posljedica povećanja cijena električne energije na veleprodajnom tržištu, zbog čega je REGAGEN uvela višu i nižu tarifu kako bi umanjila efekte kod korisnika koji su raspoloženi da promjenom ponašanja, u smislu preraspodjele potrošnje tokom dana, ostvare uštede.

Što se tiče korisnika distributivnog sistema, CEDIS je na otvorenoj sjednici zahtijevao povlačenje zahtjeva koji je dostvio blagovremeno 31. avgusta ove godine i kojim je tražio u prosjeku za oko 35,95% veći prihod u odnosu na 2022. godinu. REGAGEN je donijela rješenje o obustavljanju postupka i, shodno zakonu, utvrdila privremene cijene na nivou trenutno važećih.

Zahtjevima COTEE, CEDIS i CGES sa pratećom dokumentacijom se već od 1. septembra moglo pristupiti putem internet stranice. REGAGEN je blagovremeno i objektivno informisala javnost o statusu i rezultatima obrade zahtjeva ovih kompanija. Na internet stranici REGAGEN su objavljeni izvještaji o analizi zahtjevanih regulatorno dozvoljenih prihoda za naredni trogodišnji period koji su bili predmet javne rasprave u periodu od 1. do 8. novembra. Dodatno, REGAGEN je 18. novembra objavila i izvještaje o stavovima po primjedbama koje su dostavljene tokom javne rasprave sa rezulatima ispitnog postupka i propračunom cijena i naknada. Kompanije i zainteresovana lica su imali mogućnost da učestvuju u raspravi i na otvorenoj sjednici REGAGEN koja je održana 29. novembra. Ovakav pristup u radu REGAGEN i transparetnost u vođenju procesa je omogućio blagovremeno upoznavanje javnosti sa mogućim rezultatima postupka i doprinio kvalitetnijoj komunikaciji između zainteresovanih lica.

Regulatorno dozvoljeni prihodi, naknade i cijene za rad COTEE i CGES su utvrđene za 2023, 2024 i 2025. godinu. Privremene cijene za korišćenje distributivnog sistema električne energije utvđene su na niovu trenutno važećih cijena, i važe sve do početka primjene cijena koje bi REGAGEN utvrdila po zahtjevu koji bi podnio CEDIS.

Rovčanin potvrdio da nema povećanja

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin poručio je da neće biti povećanja cijena električne energije građanima.

“Nema povećanja cijena električne energije građanima”, napisao je Rovčanin kratko na Fejsbuku.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.