“Jedina ste organizacija poslodavaca u Evropi koja nije dokazala reprezentativnost 17 godina”

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP) reagovalo je na navode Unije poslodavaca. Reagovanje prenosimo integralno u cjeliosti:

“Jedina ste organizacija poslodavaca u Evropi koja nije dokazala reprezentativnost  17 godina

Drage naše kolege, razumijemo da ste nervozni i deprimirani, jer ste jedina organizacija poslodavaca u Evropi koja  17 godina nije dokazala svoju reprezentativnost. Pozivate se na standarde Medjunarodne organizacije rada i navodite njenu podršku, a vi prvi kršite njena pravila koja jasno nalažu da svaka poslodavačka organizacija mora svoju reprezentativnost kontinuirano dokazivati svake 3. ili 4. godine, zavisno od pravnog ustrojstva same države. Medjutim, vi od 2005. godine niste ni jedan jedini papir ili dopis uputili nadležnom Ministarstu rada i socijalnog staranja o svom članstvu i njegovim izmjenama, na šta ste bili u obavezi  shodno važećem Pravilniku koji je od tada još uvijek na snazi.

Jasno je to i vama i nadležnom Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje je već odavno moralo da konstatuje da ste uzgubili legitimnost i da niste reprezentativni predstavnik poslodavaca u Socijalnom savjetu. No, kao što je javnost upoznata pokrenut je postupak izrade novog Pravilnika, tako da je pitanje dana kada će crnogorski privrednici dobiti novog reprezentativnog predstavnika za socijalni dijalog, čija će se legitimnost odrediti na osnovu  članstva koje mu povjere crnogorske kompanije, jer će to biti jedini mjerljivi i legitimni reper.

Upravo zbog toga je i prisutna panika kod vas obzirom da u ovom momentu Crnogorsko udruženje poslodavaca broji članstvo od gotovo 50% DBP ili 2,4 milijarde eura prometa.

Shvatamo da ste sa razlogom uplašeni za svoje monopolističke  pozicije i privilegije pa vam se od najeminentnijih crnogorskih firmi i najreferentnijih stranih kompanija, koje su vas napustile i priključile se Crnogorskom udruženju poslodavaca, prividjaju   teroristi i opasne pete kolone, jer tako to obično i bude kada neka organizacija ostane bez svog članstva. Tada joj je svako drugi kriv, a najmanje su krivi oni sami sebi – no to je već vidjeni metod, pa se od vas očekivalo da makar pokušate biti malo originalniji.

Obzirom da iza vas ipak stoji neki rad od 17 godina , za očekivati je bilo da u ovom momentu kada vas je napustila gotovo cjelokupna crnogorska privreda,  zadržite elemantarno  dostojansvo i ne blatite svoje dojučerašnje kolege, nazivajući ih lakomislenima, ucijenjenima i korumpiranima.

Nažalost, ovako iskrivljena opservacija je posljedica predugog monoposlokg položaja kada pružalac usluga pretpostavlja sebe korisniku usluge. To je put ka izlasku sa tržišta i to poslodavci bolje znaju od drugih zato i žele promjenu. Logično bi bilo očekivati da to znaju i njihovi predstavnici , rukovodstvo Unije poslodavaca , ali izgleda da nije tako. Oni to predstavljaju kao društvenu opasnost- zavjeru, a u stvari riječ je o očuvanju njihovih pozicija i pri tome pozivaju javnost u pomoć. I posljednjem nevjernom Tomi  davno je već jasno da je vrijeme narodnih neprijatelja i „organizacija sa opasnim namjerama“ kao načina plašenja javnosti daleka prošlost. Izgleda da samo to nije jasno rukovodstvu Unije poslodavaca.

Drugim riječima, drage kolege pogrešna vam je adresa obraćanja, nije to CUP,  PKCG, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ambasade, EU  ili ILO,  ne obraćajte se njima na krivom ste putu.   Obratite se domaćim i stranim crnogorskim firmama koje su vas napustile zbog lošeg zastupanja i zapitajte se koji su razlozi zašto su pristupili  CUP-u i povjerili mu podršku da ih predstavlja u socijalnom dijalogu.  

Ako razumno i bez ostrašćenosti   sagledate razloge, odgovor će vam se sam ukazati – zato što ste se otudjili od privrede i privrednika do te mjere da čak niste u stanju učiniti javnim tekst OKU, koji bez ikakvih konsultacija sa referentnom privrednom zajednicom pokušavate na mala vrata provući iza leđa privrede, za račun nekih interesa samo vama poznatim.

O tome da ste  Uniju poslodavaca koncipirali kao  interesnu despotiju jednog čovjeka koji je malo predsjednik, pa malo ambasador, pa opet malo predjsednik, pa bi opet da bude malo ambasador – nećemo komentarisati da ne bi zasmijavali širu javnost, jer su ekonomski teška i složena vremena koja zahtivaju da konačno imamo ozbiljan socijalni dijalog u kojem će učestvovati reprezentativni predstavnici crnogorske privrede.

Ne govori se uzalud o napretku jednog društva u svijetlu napretka njegovih institucija. Napredak institucija podrazumijeva razvoj demokratskog kapaciteta, a to u osnovi znači, da svima priznamo ono što za sebe tražimo i što nije zabranjeno. Jednake šanse, dakle.  U toj utakmici treba da trijumfuju oni koji trijumf zasluže a ne oni koji se na silu održavaju jer to ne može biti interes društva. Tamo gdje takve snage odnose prevagu društvo zaostaje. Zato neka predstavnici preduzeća u Socijalnom savjetu budu oni koje tržište odnosno preduzeća izaberu. Sve ostalo je zloupotreba na štetu privrede i svih nas ostalih a na koris malog boja ljudi.

Sa vjerom da Crnu Goru čeka bolji i inkluzivniji socijalni dijalog koji je nasušna potreba ovom društvu, ostajemo u uvjerenju da će nadležni organi, konkretno Ministarstvo  rada i socijalnog staranja, na čelu sa ministrom Adrovićem,  ubrzati postupak donošenja novog Pravilnika za utvrdjivanje rerezentativnosti poslodavaca kako bi konačno i crnogorski privrednici nakon 17. godina dobili svog autentičnog predstavnika ili više njih – zavisno od brojnosti  članstva i sopstvene referentnosti.

Do tada ponavljamo iznijeti apel da se sačeka sa potpisivanjem OKU, jer isti ne mogu potpisati nelegitimni predstavnici Unije poslodavaca  koji su svoju reprezentativnost odavno izgubili.”

Check Also

LoveRun – sjajan način da sa dragim osobama obilježite Dan zaljubljenih

Ako i dalje imate dilemu kako da provedete Dan zaljubljenih, prijave za LoveRun su još …

Leave a Reply

Your email address will not be published.