Montenegro Airlines da vrati državi 7,2 miliona eura

Državna pomoć od ukupno 7,2 miliona eura koju je od juna 2019. do juna 2020. godine tadašnja Vlada dala Montenegroerlajnzu (MA) nije usklađena sa Zakonom o kontroli državne pomoći, ocijenila je Agencija za zaštitu konkurencije (AZK).Ona je u aprilu 2021. godine pokrenula ispitni postupak po službenoj dužnosti u vezi sa nezakonitom pomoći koja je u kontinuitetu davana Montenegroerlajnzu.

MA, u koji su vlade koje je vodio DPS sipale novac iz budžeta u kontinuitetu, u stečaju je od 28. aprila 2021. godine. Kada je promijenjena vlast, iz nove vlade su saopštili da nemaju zakonskog načina da pomognu MA, nakon čega je nacionalni avio-prevoznik prizemljio svoje avione, jer je nagomilao desetine miliona duga i bez pomoći države odavno nije mogao da funkcioniše.

Agencija jerješenjem naložila Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), kao pravnom sledbeniku Ministarstva saobraćaja, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana prijema ovog rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj neusklađene državne pomoći od Montenegroerlajnza. AZK je rješenje donijela početkom avgusta.

Vlada Duška Markovića je na osnovu zaključaka od 20. juna 2019. godine dala MA 2,82 miliona, zatim 29. oktobra 3,8 miliona, 20. maja 2020. godine 501,6 hiljada i 11. juna 2020. godine 79 hiljada eura.

-Nalaže se Ministarstvu kapitalnih investicija da u roku od dva mjeseca od dana prijema rješenja sačini i Agenciji za zaštitu
konkurencije dostavi plan povraćaja neusklađene državne pomoći, sa mjerama i rokovima za njegovu real izaciju ili obavještenje o preduzetim mjerama za povraćaj – piše u rješenju koje je potpisao predsjednik Savjeta Agencije Dragan Damjanović.

Takođe, u rješenju se navodi da je Montenegroerlajnz dužan da vrati neusklađenu državnu pomoć u iznosu od 7,2 miliona eura.

-Na iznose neusklađene državne pomoći, koju je Montenegroerlajnz dužan da vrati, obračunavaju se kamate za period od dodjele svakog iznosa državne pomoći od dana donošenja ovog rješenja o povraćaju i plaćaju zatezne kamate u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata – piše u rješenju.

(Opširnije u današnjem Dan-u)

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.