NLB Stambeni kredit – prilika koja se ne propušta

Uvažavajući višegodišnje povjerenje koje NLB Banka uživa od strane građana kada se radi o kreditiranju za potrebe obezbjeđivanja sopstvene kuće ili stana, za kraj godine je pripremila posebnu ponudu za stambene kredite, u nadi da će je prije svega mladi prepoznati kao idealnu priliku za rješavanje stambenog pitanja. Kao banka sa sluhom za mlade i mlade porodice, NLB Banka je ponudila kombinovanu kamatnu stopu koja je prvih pet godina fiksna (NKS: svega 4,49% i EKS: svega 5,09%), a nakon toga se primjenjuje varijabilna kamatna stopa (NKS: 2,99% + 6M Euribor i EKS: 3,79%)*. Svakako, klijenti nakon isteka pete godine mogu da nastave da otplaćuju kredit po fiksnoj kamatnoj stopi, koja će se usklađivati sa fiksnom kamatnom stopom koja u tom trenutku bude aktuelna u NLB Banci. Osim pogodne kamatne stope kredit se odobrava bez naknade na ime obrade kredita.* Ponuda traje do 30. 11. 2022.

Mladi nerijetko počinju samostalan život u iznajmljenom stanu, ali ih ne tako male kirije podstiču da razmišljaju o sopstvenoj imovini. Za vrijednost mjesečne kirije mogu dobiti kredit koji bi im omogućio kupovinu nekretnine ekvivalentne kvadrature ili čak veći stan. Ako se radi o parovima koji se spremaju za dolazak novog člana porodice, potreba za sopstvenim domom obično postaje još veća.

Takođe, za sve one koji već otplaćuju stambeni kredit, ovo je prilika da razmotre najbolje opcije jer ova ponuda najbolje odgovara na aktuelne globalne izazove koji se prelivaju i na našu ekonomiju, i omogućava im da rasterećeno planiraju svoju budućnost.

Na sajtu banke možete se detaljnije informisati o ponudi stambenih kredita a u svim NLB filijalama na raspolaganju su vam kreditni stručnjaci sa kojima možete razgovarati o svojim potrebama i mogućnostima ili organičenjima u vezi sa kupovinom stana. Osim kombinovane kamatne stope, građani mogu odabrati da stambeni kredit otplaćuju po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi za cio period otplate. Detalji o ponudi stambenog kredita samo sa fiskom i samo sa varijabilnom kamatnom stopom dostupni su na linku.

Individualna ponuda NLB Stambenog kredita se može naručiti i online ili putem video poziva.

Misija NLB Banke je sadržana u tome da pomogne klijentima da ostvare svoje potrebe i poboljšaju kvalitet života, uz jednostavne proizvode i usluge i uz sveobuhvatnu pomoć iskusnih finansijskih stručnjaka, a posebno kada je riječ o ovako važnim temama kakva je uzimanje stambenog kredita.

_______________________________________________________________

*Reprezentativni primjer NLB Stambenog kredita po akcijskim uslovima:

Za iznos kredita od 40.000 EUR i rok otplate 240 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) je 4,49% u prvih 5 godina i 2,99% + 6M Euribor nakon 5 godina, efektivna kamatna stopa (EKS) za prvih 5 godina je 5,09% i 3,79% nakon 5 godina. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0% iznosa kredita (0 EUR), naknada za 1 mjenicu (2 EUR), naknada za upit u Kreditni registar (RKB) (3 EUR), naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR), trošak notara1 (170 EUR), trošak polise osiguranja imovine2 (137 EUR), trošak procjene nepokretnosti2 (70 EUR), trošak polise osiguranja života (mjesečno)3 (8,23EUR), troškovi Katastra za vrijednosti ugovora do 100.000 EUR (31 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 58.465,38 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta za prvih pet godina 252,92 EUR, nakon toga za preostali period trajanja kredita 228,29 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge. EKS je važeća na datum informativnog obračuna 21.10.2022. godine. Korekcije Euribor-a se vrši 2 puta godišnje (1. januara i 1. jula). U slučaju rasta Euribor-a, povećava se iznos mjesečnog anuiteta, samim tim i ukupan iznos duga po kreditu, što može uticati na finansijski položaj korisnika i njegovu sposobnost otplate kredita, dok će se u slučaju smanjenja Euribor-a smanjiti i iznos anuiteta i iznos ukupnog duga po kreditu. Više o istorijiskim podacima i kretanju Euribora možete pronaći na linku: www.euribor-rates.eu/en/euribor-charts/. Kalkulator je informativnog karaktera i određene vrijednosti mogu varirati.

1 Trošak notara može imati manjih odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja.

2 Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 40m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.

3 Trošak polise osiguranja života može imati odstupanja u zavisnosti od okolnosti slučaja. Iznos premije polise osiguranja života se plaća mjesečno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški. Period plaćanja polise u primjeru je 216 mjeseci.

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.