Addiko banka fiksira vrijednost 3M EURIBOR-a na dvije godine

Addiko banka odlučila je da svojim klijentima sa varijabilnim kamatnim stopama na kredite omogući fiksiranje vrijednosti 3M EURIBOR-a na dvije godine, a ponuda će važiti od 10. oktobra do posljednjeg dana ove godine.

Iz ove banke su naveli da su prepoznali značaj i uticaj situacije nastale uslijed trenda rasta EURIBOR-a, te usvojili Program aktivnosti u cilju zaštite klijenata koji imaju kredite u eurima sa varijabilnom kamatnom stopom. Riječ je o dokumentu koji je Centralna banka zatražila od svih komercijalnih banaka koje posluju na teritoriji Crne Gore kao podrška klijentima koji imaju kredite sa varijabilnim kamatnim stopama.

“Primjenjujući princip odgovornog finansiranja, i kontinuiranog jačanja povjerenja između banke i klijenata, Addiko banka je pripremila ponudu kojom je definisano fiksiranje vrijednosti tromjesečnog (3M) EURIBOR-a u periodu od naredne dvije godine, na vrijednost koja će se primjenjivati od 01.10.2022. Fiksiranje vrijednosti se vrši na način što će se nakon objavljivanja vrijednosti indexa (3M EURIBOR-a), umjesto primjene na sljedeći kvartal, isti primjenjivati za period od dvije godine, u odnosu na dan potpisivanja Aneksa ugovora o kreditu između Banke i klijenta”, preciziraju iz Addiko banke.

To konkretno znači da klijent koji u ovoj finainsijskoj instituciji ima stambeni kredit sa npr. marginom 4,05% na koju se dodaje vrijednost 3M EURIBOR-a. Vrijednost 3M EURIBOR-a na dan 30.09.2022. iznosi 1,19%. Klijent prihvata ponudu Banke na dan 20.11.2022 (u toku četvrtog kvartala 2022) i potpisuje Aneks ugovora na isti dan. Kamatna stopa za klijenta u periodu od 20.11.2022. godine do 31.12.2024. će iznositi 5,24% (4,05% + 1,19%) i svi mjesečni anuiteti u ovom periodu će se obračunavati u skladu sa navedenom kamatnom stopom.

Kako su najavili, za obradu ovakog aneksa ugovora neće naplaćivati naknadu, niti druge troškove, “niti na bilo koji drugi način klijenta dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na inicijalne uslove po kreditnom aranžmanu”.

“Navedena ponuda za fiksiranje vrijednosti 3M EURIBOR-a na period od 2 godine će zvanično biti na snazi najkasnije do 10.10.2022, a važiće do 31.12.2022. kada će se vrijednost index-a ažurirati u skladu sa važećom tržišnom vrijednošću. Nakon isteka navedenog perioda od dvije godine, primjenjivaće se važeća vrijednost 3M EURIBOR-a u skladu s novom situacijom na tržištu, odnosno nastaviće da se primjenjuje promjenljiva/varijabilna kamatna stopa do konačne otplate kredita, u skladu sa odredbama važećeg Ugovora o kreditu”, dodaje se u saopštenju.

Oni su najavili da će i dalje pratiti dešavanja na finansijskom tržištu i kretanja ostalih indeksa i referentnih stopa (prvenstveno SARON-a), te da će po potrebi dodatno analizirati situaciju i razmotriti opcije za dodatnu zaštitu potrošača.

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.