MANS: Rebalans budžeta skriva predizbornu potrošnju od oko 16 miliona eura

U rebalansu Budžeta su skrivena povećanja potrošnje od oko 16 miliona eura koja mogu biti od uticaja na birače u predizbornoj kampanji za lokalne izbore, saopštili su iz MANS-a.

Kako su kazali, Vlada predlaže Rebalans Budžeta sa obrazloženjem da se njime koriguju efekti programa Evropa sad. Međutim, njime se predviđaju dodatna zapošljavanja vrijedna preko 2,7 miliona eura, isplate fizičkim i pravnim licima od 4,5 miliona, i povećanje budžetske rezerve za skoro devet miliona eura za koje nije dato nikakvo obrazloženje u opisu rebalansa.

“U rebalansu nema obrazloženja za povećanje troškova kojima se u toku izborne kampanje povećava broj zaposlenih ili angažovanih lica u ukupnom iznosu od preko 2,7 miliona eura, i to neto zarada od skoro 900 hiljada eura, ugovora o djelu od preko 700 hiljada eura, ostalih naknada oko 600 hiljada eura, i konsultantskih usluga od preko 500.000 eura”, ističu u saopštenju.

Kako dodaju, u nekoliko organa dolazi do povećanja neto zarada na osnovu preraspodjela unutar njihovih budžeta, pa u rebalansu nema nikakvog obrazloženja za te promjene. Te institucije uključuju Upravu prihoda i carina kod kojih se povećavaju neto zarade za skoro 300 hiljada eura, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa rastom od preko 160 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa preko 150 hiljada i Uprava za šume sa 100 hiljada eura većim neto zaradama.

“Slična je praksa i sa ugovorima o djelu gdje se iz obrazloženja rebalansa ne vidi da institucije vrše preraspodjelu svojih budžeta i povećavaju te izdatke u toku izborne kampanje. Tako je Ministarstvo finansija predvidjelo preko 240 hiljada eura veće isplate za ugovore o djelu nego u važećem budžetu, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 120 hiljada više, a Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma preko 73 hiljade eura. Slijedi Ministarstvo odbrane sa povecanjem preko 52 hiljade eura, Ministarstvo kapitalnih investicija i Služba Predsjednika Crne Gore sa po 50 hiljada eura, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 40 hiljada eura, Kabinet Predsjednika Vlade i Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore sa po oko 15 hiljada eura”, dodaju u saopštenju.

Pored toga, ističu, bez bilo kakvog obrazloženja, za ostale naknade u Ministarstvu finansija predviđeno dodatnih 487 hiljada eura, u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma dodatnih 46 hiljada, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova 20 hiljada eura.

U rebalansu nema obrazloženja ni za povećanje konsultantskih usluga kod Uprave za saobraćaj od preko 500 hiljada eura ili 15 odsto u odnosu na važeći budžet te institucije.

“Budžet Ministarstva odbrane za ostale transfere pojedincima raste za skoro 250 hiljada eura, a za to nije dato obrazloženje u rebalansu. Do tog rasta je došlo na osnovu preraspodjele unutar budžeta institucije, ali se tim ova budžetska stavka povećava za preko 20 odsto u odnosu na važeći budžet”, poručuju iz MANS-a.

Kako su naveli, za značajan rast budžeta nekih institucija u rebalansu je dato samo šturo obrazloženje, iako se na taj način u toku izborne kampanje značajno povećavaju subvencije pravnim i fizičkim licima

“Tako Zavod za zapošljavanje rebalansom traži povećanje od tri miliona eura za subvencije poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, odnosno za skoro 30 odsto. U obrazloženju je navedeno da ta sredstva, u toku izborne kampanje, treba povećati “zbog konstantnog rasta zahtjeva za subvencije””, ističu u MANS-u.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kako dukazuju, rebalansom povećava subvencije za proizvodnju i pružanje usluga za 1,5 miliona eura. U obrazloženju se navodi da su ta sredstva namijenjena za nabavku mehanizacije i grla radi povećanja proizvodnje mlijeka, kao i „za razvoj proizvodnje pilećeg mesa”.

“U toku izborne kampanje budžetska rezerva se povećava za trećinu, a za skoro devet miliona eura povećanja nije dato nikakvo obrazloženje”, ističu u MANS-u.

Tekuća budžetska rezerva se povećava za 18,2 miliona eura, odnosno sa 67 na 85 miliona eura, naveli su. U obrazloženju se navodi da sedam miliona odnosi na obezbijeđivanje nedostajućih sredstava za potrebe Fonda za zdravstvstveno osiguranje, a 2,5 miliona na jačanje bezbijedonosne informatičke infrastrukture”. Međutim, kako dodaju, u rebalansu nema nikakvog obrazloženja za preostalo povećanje budžetske rezerve od 8,7 miliona eura.

“Naglašavamo da se sredstva iz budžetske rezerve mogu koristiti za isplate pojedincima, iako je u pitanju izborna godina, jer je na snazi odluka o epidemiji COVID-a, u suprotnom bi takva praksa bila zakonom zabranjena”, zaključili su iz MANS-a.

Check Also

U Podgorici uhapšen osnivač Terraform Labsa – Do Kwon

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je objavio na svom tviter nalogu da je podgorička policija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.