Kumulativni budžetski deficit niži od planiranog za 134,1 milion

Kumulativni budžetski deficit za prvih sedam mjeseci ove godine iznosio je 57,8 miliona eura ili 1,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i niži je od plana za 134,1 milion eura.

„U odnosu na isti period prošle godine, budžetski deficit je niži za 61,5 miliona eura, odnosno 51,6 odsto“, pokazali su podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za prvih sedam mjeseci, objavljeni na sajtu tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali i da je u julu ostvaren budžetski deficit od 12,8 miliona eura, odnosno 0,24 odsto BDP-a, što je u odnosu na planirani suficit od 13,8 miliona eura slabije ostvarenje.

Prihodi budžeta su za prvih sedam mjeseci ove godine iznosili 1,09 milijardi eura ili 20,5 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 106,1 miliona eura ili 10,8 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su u odnosu na planirane veći za 67,1 miliona ili 6,6 odsto.

„Prihodi za sedam mjeseci ove godine su veći i u odnosu na uporedni period 2019, za 90 miliona eura ili devet odsto“, precizira se u izvještaju.

Kako se dodaje, trend dobre naplate po osnovu poreza na dodatu virjednost (PDV) je nastavljen.

„Prihodi od PDV-a su veći u odnosu na planirane za čak 98,2 miliona eura ili 25,4 odsto, dok su u odnosu na sedam mjeseci prošle godine veći za 139,6 miliona ili 40,4 odsto“, dodaje se u dokumentu.

Kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi značajan rast u poređenju sa planom u iznosu od 7,1 miliona eura ili 10,2 odsto što je, pored dobrih rezultata iz poslovne prošle godine, pokazatelj i visokog stepena poreske discipline.

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 14 miliona eura ili 22,2 odsto.

Takođe, prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije su veći u odnosu na planirane za 4,3 miliona eura ili 25,9 odsto, kao rezultat značajnog rasta uvoza.

„Za sedam mjeseci ove godine prihodi od akciza su neznatno veći, za 1,2 miliona eura ili 0,9 odsto u odnosu na plan, dok su u odnosu na isti prošlogodišnji period veći za 14,7 miliona eura ili 12 odsto“, navodi se u izvještaju.

Podaci Ministarstva pokazuju da je niža realizacija u odnosu na plan, u iznosu od 19,8 miliona eura ili 27,5 odsto, zabilježena kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još nijesu realizovani, ali se kod ove kategorije prihoda u narednom periodu očekuje naplata po osnovu reprograma poreskih potraživanja.

„Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 17 miliona eura ili 6,9 odsto, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 50,4 miliona eura ili 18 odsto, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Takođe, i kod ove kategorije prihoda se u narednom periodu očekuju efekti po osnovu reprograma poreskih potraživanja“, napominje se u izvještaju.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u julu ove godine iznosili 165,8 miliona eura, što je za 28,3 miliona ili 14,6 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period, usljed činjenice da je u julu prošle godine Elektroprivreda (EPCG) izvršila uplatu dobiti za 2020. u iznosu od oko 30 miliona eura.

U odnosu na plan, prihodi budžeta u julu niži su za 23,2 miliona eura ili 12,3 odsto.

„Navedeno odstupanje posljedica je, prije svega, umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 50 odsto, kao i činjenice da nijesu realizovani efekati po osnovu planiranih prihoda od markiranja goriva, dividendi preduzeća u većinskom vlasništvu države, Zakona o igrama na sreću, kao ni efekti po osnovu oporezivanja neprijavljenog prihoda“, objašnjeno je u dokumentu.

Prihodi od akcize na mineralna ulja i njihove derivate u julu bilježe nižu realizaciju u odnosu na isti mjesec prošle godine u iznosu od osam miliona eura ili 49,5 odsto, kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

U odnosu na mjesečni plan za jul, ova kategorija akcize je niža za 9,8 miliona eura, i to usljed pomenutog umanjenja, ali i usljed uračunatih, a nerealizovanih, efekata po osnovu markiranja goriva.

„Pored navedenog, neophodno je napomenuti da je akcizni povraćaj skoro trostruko veći u julu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, zbog čega je i neto naplata dodatno umanjena“, dodaje se u izvještaju.

Izdaci budžeta su za prvih sedam mjeseci ove godine iznosili 1,15 milijardi eura, ili 21,6 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 67 miliona ili 5,5 odsto.

U odnosu na posmatrani period prošle godine, izdaci su viši za 44,5 miliona, odnosno četiri odsto.

„U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i rezerve iznose čine 90 odsto, dok kapitalni budžet čini deset odsto. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), zatim bruto zarada, kao i tekuće budžetske rezerve“, precizira se u dokumentu.

Kada je u pitanju kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 118,42 miliona eura i izvršenje je niže od plana za oko 28 miliona eura, odnosno na nivou je od 80,5 odsto plana za posmatrani period.

„Najznačajnije izdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta auto-puta u iznosu od 63,78 miliona eura, što je neznatno ispod plana, odnosno na nivou od 97,6 odsto plana“, navodi se u izvještaju.

Ostali kapitalni projekti realizovani su u iznosu od 54,65 miliona eura, što je na nivou od 66,8 odsto plana.

Najznačajnija realizacija kapitalnih projekta, ne uzimajući u obzir projekta auto-puta, osvarena je u okviru rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva u iznosu od 32 miliona eura, što predstavlja 93,6 odsto ostvarenja u odnosu na plan.

U oblsati unapređenja turističke ponude realizovano je 5,9 miliona eura, što je 42 odsto niža realizacija od plana. Za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke izvršeno je 3,6 miliona eura, što je 52 odsto niže ostvarenje od plana.

Izdaci budžeta su u julu iznosili 178,6 miliona eura i viši su u odnosu na plan za 3,4 miliona, odnosno 1,9 odsto, dok su u odnosu na prošlogodišnji jul viši za 25 miliona, odnosno 16,3 odsto.

„Veće izvršenje dominantno je uslovljeno prije svega višim izdvajanjima za kapitalne izdatke i rezerve, dok je niže izvršenje evidentirano u okviru tekućih izdataka”, zaključuje se u izvještaju.

Izvor: Vijesti

Check Also

Evropa sad Šćekiću: Ako nema novca u Fondu zdravstva, zašto najavljujete povećanje plata u javnom sektoru?

Ako nema novca u Fondu, kako su povećane plate nemedicinskom kadru u sektoru zdravstva i …

3 KOMENTARI

  1. Šta je ovo? Gdje je avgust?

  2. Ako je ovo objavila čuvena neznavena VD sekretarka MF neka se … Evo koliko malo poznaje MF nadležnosti…

  3. Ovo je bajata vijest a to što je za mina business novina, onda nešto dobrano nije dobro u mina business?

Leave a Reply

Your email address will not be published.