ECB odabrala pet partnera za digitalni euro, među njima i Amazon

Evropska centralna banka (ECB) odabrala je pet kompanija sa kojima će sarađivati ​​na razvoju budućih korisničkih interfejsa za digitalni euro.

Izbor je izvršen putem javnog konkursa za izradu prototipa servisa za digitalni euro koji je ECB objavila u aprilu ove godine i na koji su stigle 54 prijave.

Iako su svi kandidati ispunili brojne “osnovne uslove” koji su navedeni u pozivu, banka precizira da pet odabranih “najbolje odgovaraju specifičnim potrebama za pojedine usluge”.

Svaka od pet odabranih kompanija biće fokusirana na samo jedan specifičan način upotrebe.

CaixaBank – peer-to-peer (P2P) online plaćanja;
Worldline – P2P offline plaćanja;
EPI – uplate na prodajnom mjestu (POS) koje je inicirao platilac;
Nexi – POS plaćanja inicirana od strane primaoca plaćanja;
Amazon – e-commerce plaćanja.

Cilj izrade prototipa je testiranje koliko se tehnologija koja stoji iza digitalnog eura, može integrisati s pojedinim uslugama koje razvijaju odabrane kompanije. Simulirane transakcije će biti pokrenute korišćenjem front-end prototipova ovih pet kompanija, te obrađeno kroz interfejs i pozadinsku infrastrukturu Eurosistema – centralnog monetarnog tijela eurozone.

ECB takođe precizira da nema planove za ponovno korištenje prototipova u narednim fazama projekta digitalnog eura.

Izrada prototipa dio je dvogodišnje faze istraživanja digitalnog eura, koja će biti okončana u prvom kvartalu 2023. godine, nakon čega će ECB objaviti rezultate.

Bankar

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.