Država je bila majka Montenegro Airlinesu

Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikcija je u julu 2010. godine uputilo državnoj brazilskoj banci BNDS garanciju da će država Crna Gora preuzeti sve obaveze iz ugovora koji banka treba da potpiše sa tadašnjim nacionalnom avio-prevoznikom Montenegro Airlinesom (MA) za kupovinu na kredit “embraera E-195” (40-AOC), kao i da je država podstakla banku da odobri taj zajam.

Vijesti imaju uvid u taj dokument na kome je datum 12. jul 2010.godine uz potpis tadašnjeg ministra saobraćaja,pomorstva i telekomunikacija Andrije Lompara.

Ovaj avion popularno nazvan Čarli od 26. decembra 2020. godine “leži ispred hangara MA od kada je sa njega i skinut dio opreme”. Avioni MA su od decembra 2020. godine prizemljeni, a naredne godine u aprilu kompanija je otišla u stečaj. Bivši nacionalni avio-prevoznik je ovaj avion kupio kroz kreditno zaduženje od koga je većina duga u iznosu od oko 38 miliona dolara, a preostali iznos duga se procjenjuje na oko pet miliona dolara. Kada je bivša avio-kompanija prestala sa otplaćivanjem dugova,ispunili su se uslovi da brazilska banka može preuzeti avion.

Delegacija države Brazil, koju čini jedan predstavnik njihove Vlade i troje iz “Embrajera, početkom ove sedmice su stigli u Crnu Goru kako bi riješili problem u vezi aviona. Oni su pregledali i fotografisali avion, kako bi utvrdili u kakvom se stanju nalazi.

Pozivamo se na ugovor o zakupu koji će zaključiti 14. jula 2010.godine ili približno tog datuma izmedu (1) Montenegro Aviation Leasing Limited (zakupodavac) i (2) Montenegro Airlines SC (zakupac) u skladu sa kojim je zakupodavac saglasan da da u zakup zakupoprimcu, koji se saglasio da zakupi od zakupodavca vazduhoplov Embrier ERJ 190 200, serijski broj proizvodača 19000358 (Vazduhoplov) pod ugovornim uslovima. S obzirom da se vaša banka saglasila da da zajam zakupodavcu, kako bi mu omogućila kupovinu vazduhoplova koji će zakupac uzeti u zakup u skladu sa ugovorom o zakupu, i podstakla vašu banku da da zajam, država Crna Gora, djelujući preko Ministarstva saobraćaja,pomorstva telekomunikacija Vlade Crne Gore (država), ovim izjavljuje i garantuje, neopozivo i bezuslovno preduzima sljedeće obaveze, navodi se u dokumentu,koji je napisan na engleskom i na crnogorskom jeziku.

U dokumentu se navode tri obaveze od kojih je prva da je država ovlašćena za izvršavanje i ispunjavanje obaveza u skladu sa ovim dopisom i preduzete su sve neophodne radnje kako bi država odobrila izvršenje i ispunjenje ovlašćenja, dok se pod drugom obavezom navodi “država je vlasnik ukupno 99,8 odsto emitovanog akcionarskog kapitala u zakupoprimcu

Treća obaveza glasi u slučaju da MA (zakupac) iz bilo kojeg razloga, u skladu sa uslovima iz ugovora o zakupu bude obavezan da vazduhoplov preda zakupodavcu ili njegovom asignatoru ili ovlašćenom licu država će (osigurati da se vazduhoplov odmah isporuči u cjelosti uz poštovanje svih uslova u pogledu vraćanja isporuke propisanih ugovorom o zakupu, država će osigurati da Agencija za civilno vazduhoplovstvo ili neki drugi nadležni organ, odmah odjavi vazduhoplov i država će obeštetiti vašu banku i izvrši uplata na prvi pisani zahtjev kojeg dostavi banka u iznosima koji su jednaki iznosu svih troškova, gubitaka ili izdataka koje je pretrpjela banka kao posljedicu neblagovremenog vraćanja isporuke.

Brazilska delegacija se prije dva dana sastala sa predstavnicima Ministarstva finansija koje je saopštilo da je uvjerilo predstavnike brazilske vlade da je Crna Gora odgovoran dužnik i da će neupitne obaveze iz nabavke aviona Čarli, za koji je izdata činidbena garancija 2010. godine, od strane tadašnjeg Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija u ime države, biti u cjelosti ispunjene.

Ukupne obaveze crnogorske strane u saradnji sa resornim ministarstvom se mora verifikovati, a kako bi se na osnovu razmatranja i odlučivanja Vlade Crne Gore iz javnih finansijskih tokova ispunile obaveze prema brazilskoj vladi, s ciljem čuvanja neupitne reputacije Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu, saopštilli su iz Ministarstva finansija.

Nakon ovog saopštenja se oglasio nekadašnji direktor MA Zoran Đurišić koji je kazao da informacija koju je dalo Ministarstvo finansija, a u kojoj navode da će izvršiti obaveze po činidbenoj garanciji, nije tačna, te da je Vlada 2010. godine imala “prema MA imala krajnje maćehinski odnos, pa nije omogućila garancije (činidbene) koje bi MA smjestili u značajno bolji kreditni rejting,što bi samim tim dovelo i do značajno niže cijene vazduhoplova.

“Garancija koju je izdalo tadašnje ministarstvo, tretira isključivo vraćanje aviona u slučaju da MA ne servisira svoje obaveze prema kreditoru, odnosno Vlada je garantova da će u slučaju neplaćanja kredita, vlasnik moći bezbjedno da dođe u Crnu Goru, preuzme avion u plovidbenom stanju (ugovorom definisano stanje komponenti) i ispiše ga iz crnogorskog registra vazduhoplova, saopštio je Đurišić.

Država navodi i da je “englesko pravo mjerodavno pravo u odnosu na ovaj dopis, ugovor i za sve vanugovorne obaveze koje proizlaze iz ili su povezane sa njim.

Sa Brazilcima i proljetos bio sastanak

Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) Vijestima je prošle sedmice rečeno da je taj resor tokom prvog kvartala (januar-mart) ove godine održalo sastanak sa punomoćnicima Vlade Brazila, predstavnicima To Montenegra, kao i predstavnikom Ministarstva finansija kako bi se prezentovala situacija koja se odnosi na kupoprodajnu cijenu vazduhoplova, metode plaćanja, kao i prethodih dogovora između Vlade Brazila i Vlade Crne Gore.

Riječ je o veoma kompleksnom pitanju i Vlada, odnosno, MKI i Ministarstvo finansija nastaviće pregovore sa brazilskom bankom u cilju rješavanja ovog problema. Činjenica je da su neophodna dodatna finansijska sredstva da bi se doveo u plovidbeno stanje. Jedan od ranije predloženih i razmatranih modela ipak nije realan jer je To Montenegro u međuvremenu obavijestio Vladu da nije u mogućnosti da, iz postojećih budžetskih sredstava, u ime države preuzme obavezu kupovine predmetnog aviona, niti radove kako bi avion bio doveden u plovidbeno stanje, kazali su u MKI.

’’Vijesti su pitale ovaj resor koji je pravni status aviona, u kakvom se stanju nalazi i koliko iznosi preostali dug za njega.

Za dug i popravku treba oko 14 miliona eura, po ranijoj računici

Nacionalni avio-prevoznik To Montenegro imao je saglasnost 42. Vlade da iz svog osnivačkog kapitala otkupi Carlija od Brazilaca, plaćajući za njega iznos od 5,3 miliona dolara u tri jednake godišnje rate koje dospijevaju početkom naredne, odnosno 2023. i 2024. godine. Međutim, ispostavilo se da u Carlija treba uložiti još više od osam miliona dolara da bi on bio vraćen u plovidbeno stanje, zbog čega je AM Vladu obavijestio da odustaje od kupovine jer nema novca u osnivačkom kapitalu koji je država unijela u tu kompaniju.

Odbor direktora AM je prošle godine, u dopisu, predložio da Vlada osnuje novo pravno lice kao najoptimalniji model, putem kojeg bi se izvršila kupovina i spriječilo aktiviranje državne garancije, te sačuvala značajna sredstva i vazduhoplov u koji je, prema procjenama, uloženo preko 38 miliona dolara.

Na ovaj način bi država za iznos od oko 13,4 miliona dolara (5,2 miliona kupovna cijena, plus 8,2 miliona vraćanje u tehnički ispravno stanje), stekla vlasništvo nad tim vazduhoplovom (sa resursima za operaciju u narednih 7-8 godina) i obezbijedila prestanak svih obaveza po prethodno prekršenom ugovoru od strane MA, piše u dopisu.

Kao drugu opciju za očuvanje dosadašnjeg ulaganja od 38 miliona dolara u otplatu Carlija i izbjegavanje dodatnih višemilionskih troškova u slučaju njegovog vraćanja banci, oni su predložili da Vlada kupi avion, a onda ga da u zakup AM koji bi ga komercijalno koristio.

Izvor: Vijesti

Check Also

Dolar dodatno oslabio, dok cijene nafte rastu

Vrijednost dolara prema korpi valuta na valutnom tržištu dodatno je pala, nakon što je prošle …

Leave a Reply

Your email address will not be published.