Adriatic banka zapošljava: Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja

Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja

Broj izvršilaca: 1

Svrha posla:

Praćenje usklađenosti poslovanja banke sa zakonom, regulativom Centralne Banke Crne Gore i internim aktima i politikama.

Vršenje dužnosti vezanih za oblast usklađenosti tržišta kapitala.

Radne obaveze i dužnosti:   

 • Provjerava da li su interni akti banke usklađeni sa zakonima i podzakonskim aktima i da li su međusobno usklađeni
 • Provjerava da li se internim aktima banke jasno utvrđuje obaveza organizacionih jedinica u banci da obezbijede procedure za rad, kao i odgovornost službenika zaduženih za njihovo sprovođenje
 • Nalaže preduzimanje  korektivnih mjera  i provjerava njihovu efikasnost
 • Pomaže operativnim bankarskim kategorijama u njihovim dnevnim aktivnostima, pogotovo provjeravanjem da li imaju odgovarajuće, ažurirane procedure usklađene sa propisima neophodne za obavljanje poslova
 • Daje mišljenje o bilo kojem novom proizvodu ili značajnim modifikacijama postojećih proizvoda po pitanju rizika usklađenosti
 • Prati i daje smjernice za razvoj procedura koje regulišu identifikaciju i klasifikaciju klijenata u zavisnosti od propisanih faktora rizika u skladu sa propisima koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Informiše Upravni odbor i rukovodioce organizacionih jedinica sa  relevantnim zakonima i podzakonskim aktima, njihovim izmjenama, odnosno obavezama koje iz njih proizilaze za banku i daje preporuke  za potrebno usklađivanje
 • Analizira dokumenata izdata od strane eksternih institucija
 • Monitoring postupanja/aktivnosti iz oblasti nadležnosti Službenika za praćenje usklađenosti
 • Periodično, a najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Nadzornom odboru i Odboru za reviziju i rizike
 • Podnosi izvještaj Centralnoj Banci Crne Gore za prethodnu godinu
 • Procjena mogućih uticaja na poslovanje Banke u slučaju bilo kakvih promjena u pravnom okruženju
 • Komunikacija i saradnja sa Bankarskim ombudsmanom Crne Gore
 • Učešće u projektima
 • Praćenje aktivnosti eksternih partnera iz oblasti djelovanja sektora
 • Ostale aktivnosti i zadaci u skladu sa internom regulativom i zahjevima Upravnog odbora Banke

Neophodne kvalifikacije:

Visoka stručna sprema – Pravni fakultet

Radno iskustvo:

Minimum 2 godine radnog iskustva u bankarskom sektoru

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

Znanje engleskog jezika

Kako aplicirati:

Prijave su otvorene do 2. septemra 2022. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected]

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.