Najveći poslodavci Komunalno i Vodovod

Na Cetinju nema firme koja broji više od sto radnika, a najveći poslodavac je Komunalno preduzeće sa 77 zaposlenih, pokazuje analiza finansijskih izvještaja koja se odnosi na preduzeća čije je sjedište u crnogorskoj prijestonici.

Drugi po redu poslodavac je Vodovod Cetinje sa 65 radnika, a zatim slijedi kompanija za preradu mesa Martex sa 61 radnikom i firma za trgovinu automobilima i dijelovima Efel motors sa 52 zaposlenih.

Krajem 80-ih godina Cetinje je bilo visoko razvijen industrijski grad, a tadašnja tri najveća poslodavca Obod, Košuta i Tara, imali su zajedno preko 7.000 radnih mjesta.

Među deset najvećih cetinjskih firmi po broju radnika su sada i Gradska kafana sa 35, Javna ustanova Lovćen Bečići i Sportski centar sa po 32, Montenegro bonus sa 28, Savatrans sa 27 i Zrnožit i Mianja sa po 26 zaposlenih.

Finansijske izvještaje za prošlu godinu predalo je 367 poslovno aktivnih firmi sa sjedištem na Cetinju, od čega čak 169 ima po jednog radnika. Značajan broj Cetinjana radi u opštinskim i državnim institucijama kao i u poslovnicama firmi na Cetinju, ali koje nemaju sjedište u tom gradu, kao što su naprimjer prodavnice firmi čija je centrala najčešće u Podgorici.

Prema podacima iz Izvještaja o realizaciji plana optimizacije javne uprave na kraju 2020. godine, u administraciji Prijestonice Cetinje i njenim preduzećima i ustanovama radilo je ukupno 378 radnika. Od tog broja sama opštinska administracija je imala 180 radnika, lokalne ustanove 28, opštinska preduzeća 156, a druge njene institucije 14 zaposlenih.

Na Cetinju je u junu ove godine, prema podacima Uprave za statistiku Monstat, radilo ukupno 3.750 zaposlenih, što je za skoro 400 više nego u istom mjesecu prošle godine 3.386.

Prosječna neto plata u ovom gradu u junu je iznosila 704 eura i bila je tek nešto manja od državnog prosjeka koji je vrijedio 708 eura. U istom mjesecu prošle godine prosječna neto zarada na Cetinju vrijedila je 523 eura, a i tada je bila tek nešto manja od državnog prosjeka od 530 eura.

U junu je u Prijestonici penziju primilo 3.707 penzionera, dok ih je u istom mjesecu prošle godine bilo 4.080. Prosječna penzija na Cetinju je sada 292 eura i manja je od državnog prosjeka koji iznosi 328 eura. U junu prošle godine prosječna penzija u ovom gradu vrijedila je 261 euro, dok je tada državni prosjek bio 293 eura.

U junu je na evidenciji Biroa rada Cetinja bilo 1.429 nezaposlenih, dok je prije godinu ta cifra bila neznatno manja 1.449.

Prema podacima Monstata, Cetinje je prošle godine imalo 14.923 stanovnika.

Za socijalnu pomoć i naknade mjesečno 335 hiljada eura

Za socijalnu pomoć i ostala davanja iz oblasti socijalne politike na Cetinju je u junu isplaćeno 335 hiljada eura. Materijalno obezbjeđenje socijalnu pomoć prima 135 porodica/domaćinstava sa 384 člana. Ličnu invalidninu prima 118 korisnika, a tuđu njegu i pomoć 773. Dodatak se isplaćuje za 1.092 djece, kao i naknade za 557 majki sa troje i više djece.

Naknada roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu isplaćuje se za 82 korisnika, po osnovu rođenja djeteta za 61, a za novorođeno dijete za deset korisnika. Pravo na povlastice ili naknade za putovanja dobilo je 49 osoba, a za porodični smještaj hraniteljstvo 14 korisnika.

Izvor: Vijesti

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.