Deficit budžeta za prvih šest mjeseci 33 miliona eura, odnosno 0,6% BDP-a

Kumulativni budžetski deficit za prvih šest mjeseci 2022. godine iznosio je 33 miliona eura, odnosno 0,6% BDP-a, i niži je od plana za 172,7 miliona, odnosno 83,9%. Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, u odnosu na isti period prethodne godine, budžetski deficit je niži za 126,9 miliona eura, odnosno 79,4%.

Iz ovog resora saopštili su i da je u junu mjesecu ostvaren budžetski suficit od 1,3 miliona eura, odnosno 0,03% BDP-a.

– To je u odnosu na plan, kojim je bilo predviđeno ostvarenje deficita od 12,9 miliona, bolji rezultat za 14,2 miliona eura – naveli su.

Prihodi budžeta su u periodu od januara do juna ove godine iznosili su 922,3 miliona eura ili 17,4% procijenjenog BDP-a i veći su 134,3 miliona ili 17% u odnosu na isti period lani. U odnosu na planirane, prihodi budžeta su veći za 90,3 miliona eura ili 10,8%.

– Prihodi su za šest mjeseci ove godine veći i u odnosu na uporedni period 2019. za 98,4 miliona eura ili 12%. Rast prihoda dijelom je rezultat uvećanja raspoloživog dohotka, kao i značajnog uvoza i povećanja cijena – pojasnili su iz resora finansija.

U saopštenju se navodi i da je nastavljen dobre trend naplate po osnovu PDV-a i akciza.

– U tom smislu, prihodi od PDV-a su veći u odnosu na planirane za 90,3 miliona eura ili 29,1%, dok su u odnosu na šest mjeseci 2021. godine prihodi od PDV-a veći za 122 miliona ili 43,7%. To je velikim dijelom rezultat implementacije elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa, odnosno poboljšanja poreske discipline. Takođe, na rast ove kategorije prihoda utiče i rast potrošnje a usljed povećanja raspoloživog dohotka, kao i veće cijene i značajnog porasta uvoza – saopštili su.

Dodatno, prihodi od akciza veći su za 9,3 miliona eura ili 8,5%, dok su u odnosu na šest mjeseci 2021. godine prihodi od akciza veći za 20,2 miliona eura ili 20,8%.

– Navedenom rastu akciza u značajnoj mjeri doprinijele su aktivnosti sprovedene u cilju suzbijanja “sive ekonomije” na tržištu duvana i duvanskih proizvoda – pojasnili su iz Ministarstva finansija.

Značajan rast bilježi i kategorija porez na dobit pravnih lica, koji je u poređenju sa planom uvećan za 10,5 miliona eura ili 16,3%, što je pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 18,4 miliona ili 32,5%.

– S druge strane, niža realizacija u iznosu od 15,3 miliona eura ili 25,8% zabilježena je kod prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prevashodno usljed činjenice da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još uvijek nisu realizovani – navodi se u saopštenju.

Takođe, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 11,1 miliona eura ili 5,4%, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 43,9 miliona ili 18,6%. Manja naplata u ovom segmentu rezultat je ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

– Međutim, kako je bilo i očekivano, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su veći u odnosu na uporedni period 2021. godine za 10%, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun – ističu iz Ministarstva.

Prihodi budžeta u junu ove godine iznosili su 169,1 miliona eura, što je za 6,4% ili 10,1 miliona eura više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 3,4%, odnosno 5,5 miliona.

– Prihodi od akcize na mineralna ulja i njihove derivate u junu bilježe nižu realizaciju u odnosu isti period prošle godine u iznosu od 4,3 miliona eura ili 31,2%, kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. U odnosu na mjesečni plan za jun ova kategorija akcize je niža za 5,2 miliona, dok sa druge strane imamo rast akcize na duvan i duvanske proizvode, kao i akcize na alkohol i alkoholna pića i akcize na gazirana pića. U tom smislu, prihodi iz kategorije akciza niži su u ukupnom iznosu od 1,9 miliona eura u odnosu na planirane za jun – stoji u saopštenju.

Izdaci budžeta u periodu od januara do juna 2022 iznosili su 955,4 miliona eura ili 18% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 82,5 miliona eura ili 8%. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su viši za 7,4 miliona odnosno 0,8%.

– U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i rezerve iznose čine 91%, dok kapitalni budžet čini 9%. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na niže izvršenje kod transfera za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, zatim transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnog sektoru, bruto zarada, kao i tekuće budžetske rezerve – pojašnjeno je.

Kada je u pitanju kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 84,47 miliona eura i izvršenje je niže od plana za 41 miliona eura, odnosno nivou je od 67,4%.

– Najznačajnije izvdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta autoputa u iznosu od 44,36 miliona eura, što je za cca 17,38 milion, odnosno 28,2% niže od plana. Ostali kapitalni projekti realizovani su u iznosu od 40,11 miliona eura, i na nivou je od 63% izvršenja plana – saopšteno je.

Izdaci budžeta u junu iznosili su 167,7miliona eura i niži su u odnosu na plan za 8,7 miliona, odnosno 4,9%, dok su u odnosu na jun 2021. viši za 11,8 miliona, odnosno 7,5%. Kako su pojasnici, to je prije svega uslovljeno većim izdvajanjima za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, transferima za socijalnu zaštitu, kao i tekućim izdacima.

Check Also

“Vasilije” od večeras prevozi i noću između Kamenara i Lepetana

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore od danas uvodi noćni saobraćaj na trajektnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published.