Za osnivanje Razvojne banke potrebno 100 miliona iz budžeta

Nakon što je Centralna banka (CBCG) dala negativno mišljenje, a Udruženje banaka (UBCG) iznijelo niz zamjerki na predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je podnio poslanik Branko Radulović (PzP), Vlada je donijela zaključak da bi predloženi tekst zakona morao biti značajnije unaprijeđen.

-Ministarstvo finansija smatra da treba nastaviti sa jačanjem regulatornih i institucionalnih kapaciteta Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i reformom kreditne politike IRF, a ideju o transformaciji IRF i stvaranju nove institucije na tržištu, razmotriti u nekom od narednih ciklusa kreiranja ekonomske politike. Rješenja treba tražiti u saradnji između Vlade i Skupštine zaključak je Vlade nakon prikupljenih mišljenja od CBCF, UBCG, Državne revizorske institucije (DRI) i Agencije za zaštitu konkurencije (AZK).

Radulović je predložio osnivanje Crnogorske razvojne banke, kao razvojne finansijske institucije, pravnog lica koje se ne bi upisivalo u centralni registar privrednih subjekata. Cilj njenog osnivanja bi bio ostvarivanje javnog interesa i podsticaj održivog razvoja i doprinosa ukupnom društvenom napretku Crne Gore, a začije obaveze garantuje država Crna Gora bezuslovno i neopozivo. Prema predlogu zakona, osnivački kapital Crnogorske razvojne banke iznosi 100.000.000 eura i uplaćuje ga država iz budžeta.

CBCG je dala negativno mišljenje i ukazala da predloženi zakon ima niz manjkavosti. Kazali su da ne odbacuju predloženu ideju.

-Implementacija ciljeva koje predviđa dostavljeni predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, već serealizuje preko Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, na način koji je detaljno i konzistentnouređen Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore. Eventualne manjkavosti poslovanja Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, na kojeukazuje podnosilac Predloga zakona, ne cijenimo da će biti prevaziđene osnivanjem Crnogorke razvojne banke, jer se predlaže isti koncept poslovanja naveli suizCBCG.

Ukazali su da propisima Evropske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija izričito se od primjene ovih propisa izuzimaju subjekti kao što je predložena Crnogorska razvojna banka, te je određenje u Predlogu zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci koje predviđa primjenu načela bankarskog poslovanja u suprotnosti sa ovim propisima Evropske unije.

-Stoga bi donošenje predloženog zakona sa navedenim određenjem koje nijeusklađeno sa propisima Evropske unije imalo negativne implikacije u pristupnim pregovorima Crne Gore za uč lanjenje u Evropsku uniju naveli su iz CBCG na čijem čelu je Radoje Žugić.

Samim Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore propisan je minimalni koeficijent adekvatnosti kapitala (osam odsto) koji se izračunava u skladu sa podzakonskim propisom koji donosi Centralna banka, a takođe istim zakonom je utvrđeno ovlašćenje za Centralnu banku da podzakonskim propisom uredi minimalne standarde zaupravljanje rizicima u poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, što je ona i učinila.

– Takođe, s obzirom na specifičnost kontrole koju Centralna banka vrši nad poslovanjem Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore detaljno je propisan postupak ove kontrole, a koji
nije predviđen Predlogom zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, iz kog razloga bi ovako nepotpuno uređivanje od nosa dovelo do problema u njegovoj primjeni i pravne nesigurnosti poručili su iz CBCG.

Iz Udruženja banaka su skrenuli pažnju da predloženim rješenjem ne može biti stečaja niti likvidacije CG razvojne banke, da je izbor članova Savjeta mimo Zakona o kreditnim institucijama, da se ne pominje eksternarevizija osim DRI, da je tekst od ranije pa nije ispratio izmjene zakonskog okvira za rad banaka odnosno kreditnih institucija. Radulović odavno spominje osnivanje razvojne banke, a Vlada na čijem čelu je bio DPS je na tu ideju kazala da imamo IRF te da nije potrebna razvojna banka.

Radulović je predlogom zakona predvidio da organi upravljanja budu Savjet, sastavljen od pet članova i izvršni odbor, sastavljen od tri člana. Savjet banke imenuje Vlada, a čine ga tri člana koji se imenuju na predlog organa državne uprave koji su nadležni za finansije, ekonomski razvoj i kapitalne investicije; jedan član koji se imenuje na predlog Univeziteta Crne Gore i jedan član koji se imenuje na predlog Privredne komore Crne Gore. Savjet imenuje i opoziva članove Izvršnog odbora i predviđeno je da Izvršni odbor čine generalni direktor, zamjenik generalnog direktora i pomoćnik generalnog direktora.

Takođe, predlogom zakona se predviđa da Vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore usvajaju godišnji finansijski izvještaj s izvještajem o reviziji najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, na predlog Savjeta, kao i da reviziju poslovanja i reviziju finansijskog izvještaja banke vrši Državna revizorska institucija.

Prema predlogu zakona, kontrolu poslovanja Crnogorske razvojne banke vrši i Centralna banka Crne Gore neposrednim pregledom dokumentacije i izvještaja i ocjenom usklađenosti poslovanja s važećim propisima pojašnjeno je u mišljenju Vlade, koje je usvojeno na predlog Ministarstva finansija koje vodi Aleksandar Damjanović.

Iz Udruženja banaka su skrenuli pažnjudaje izbor članova Savjeta mimo Zakona o kreditnim institucijama i da se ne pominje eksterna revizija osim DRI.

Izvor: Dan

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 2. decembar

Leave a Reply

Your email address will not be published.