Glavni grad od prodaje rupe Bolići zaradio 10,8 miliona

U gradsku kasu za šest mjeseci slilo se 59.576.993 eura, a kada se iz ovog iznosa izuzmu sredstva prenesena iz prethodne godine ali i kreditna sredstva ukupno ostvareni prihodi iznose 50.392.025 eura. To je naznačeno u polugodišnjem izvještaju o ukupno ostvarenim primicima i izdacima o kojem će se izjasniti odbornici na sjednici graskog parlamenta koja je zakazana za 28. jul. U dokumentu koji potpisuje Snežana Popović, sekretarka za finansije, je naznačeno da primici bilježe rast, ali se među njima najviše izdvajaju prihodi od prodaje imovine koji su ostvareni u iznosu od 14.100.709 eura. Od ovog iznosa, kako je naznačeno u dokumentu, 10.822.500 eura su zaradili prodajući zemlju kompaniji MMS Property solutions, firmi koja u Crnoj Gori zastupa interese njemačkog trgovačkog lanca Lidl. Ova kompanija kupila je zemlju do zgrade RTCG gdje je sada rupa koju je svojevremeno iskopala firma Bolići zarad gradnje hotela.

– Glavni grad je u prvoj polovini 2022. godine zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti u iznosu od 10.822.500 eura sa MMS Property solutions na lokaciji DUP RTV Centralne djelatnosti, zbog čega je došlo do ovako značajne realizacije prihoda od prodaje nepokretnosti – piše u u dokumentu.

Pored prodaje nepokretnosti najznačajniji sopstveni prihodi su naknada za komunalne opremanje građevinskog zemljišta koja je ostvarena u iznosu od 9.049.109, prirez porezu na dohodak fizičkih lica u iznosu od 4.191.482, kao i porez na nepokretnosti koji je ostvaren u iznosu od 3.868.278 eura.

Kada su u pitanju ustupljeni prihodi, za šest mjeseci su ostvareni u iznosu od 6.968.240 eura a čine ih porez na dohodak fitičkih lica – 4.424.359 i porez na promet nepokretnosti – 2.082.325 eura.

Kada su u pitanju izdaci za šest mjeseci ove godine oni iznose 48.129.553 eura. Čine ih tekući izdaci 17.459.395, otplata duga 3.855.379, rezerve 173.177 i kapitalne izdatke 26.641.600 eura. Kada su u pitanju tekući izdaci, najviše novca i to 5.270.199 eura je potrošeno za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih. Za rashode za materijal je potrošeno 1.198.028, rashode za usluge 890.483, tekuće održavanje 339.750 eura, kamate 449.868, rentu 31.008, a subvencije 152.929 eura. Na ostale izdatke koji podrazumijevaju isplate ugovora o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje i komunalne naknade, potrošeno je 918.916 eura, za otplatu dugova 3.855.379, a za stredstva rezerve 113.177 eura.

U dokumentu je naznačeno da je za pola godine potrošeno 26.641.600 eura na ime kapitalnog budžeta. Tako je, između ostalog naznačeno, da je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrošeno 2.657.326 eura, rješavanje sporova u Opštini Golubovci 108.484, za uređivanje i opremanje lokacija 1.166.110, izgradnju saobraćajnica i mostova 1.654.032 eura, izgradnju saobraćajnice Trešnjica-Mataguži 63.830 eura. Za rekonstrukciju vodovodne mreže na području grada je potrošeno 153.046, za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 10.045.545 eura.

Televizija skuplja od Zelenila

Iz gradske kase je za šest mjeseci za transfere izdvojeno 7.918.740 eura. Od toga iznosa, najviše novca je izdvojeno za privredna društva i to 4.865.779 eura. Tako je Čistoći dato 940.002, Zelenilu 630.000, Pogrebnim uslugama 90.000, Komunalnim uslugama 513.000, Agenciji za stanovanje 360.000, Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice 576.000, Sprotskim objektima 499.666 eura. Preduzeću Vodovod i kanalizacija usmjereno je 75.000, Radio televiziji Podgorici 794.000, Agenciji za upravljanje zaštićenim područjem Podgorice 74.900 eura. Za sredstva za intervencije u komunalnoj privredi usmjereno je 215.712, uklanjanje i sanaciju neuređenih odlagališta 11.226 eura, za usluge veterinarske ustanove 17.673, deponiju biljnog i kabastog otpada 27.255, a za privremeno odlagalište Mojanski krst 41.343 eura.

Podgorica zadužena 27 miliona

Dug Podgorice na 30. jun iznosi 27.317.970 eura. Od toga iznosa 23.045.686 eura odnosi se na kredite koje je Glavni grad uzeo kod banaka za projekte. Preostalih 4.272.283 eura odnosi se na garancije date preduzećima Deponija za projekat procjednih voda na deponiji “Livade”, zatim Vodovodu za gradnju vodovodne mreže, ali i Putevima za nabavku asfaltne baze.

Izvor: Dan.co.me

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.