Banke u Srbiji poskupjele usluge, neke uvele nove naknade

Banke u Srbiji za avgust najavljuju poskupljenje usluga, a mnoge su uvele naplatu novih naknada i u elektronskom bankarstvu.

Ukoliko je korisnik ne svojom krivicom izgubio platnu karticu i imao iznos na računu do 3.000 dinara, on snosi troškove. Ukoliko je iznos veći, teret snosi banka. Naravno, to važi ukoliko se dokaže da korisnik nije zloupotrebio karticu ili bio vidno nemaran.

Od avgusta banke najavljuju poskupljenje i proširenje naknada za svoje usluge. Na primjer, više pokušaja za podizanje novca sa bankomata ili neuspjelih plaćanja preko interneta i slično.

“Kod bezgotovinskih plaćanja postoji jedna specifičnost, a to je da se vrlo često naknade sa jednog platnog instrumenta, odnosno troškovi i gubitak, preliva na drugi platni instrument. Primjer toga su platne kartice inostranih kartičnih sistema gdje banke kod tih transakcija generišu značajne gubitke, tu naknadu ne naplaćuju od korisnika, jer i nemaju pravo, tako da oni tu naknadu prenesu na druge platne instrumente ili uvedu neku novu naknadu”, kaže Aleksandar Stanojević, zamjenik šefa Sektora elektonskih plaćanja Narodne banke Srbije.

Narodna banka radi na pospješivanju platnih instrumenata koji nose niže troškove. Konkretno Dina kartica i instant plaćanja imaju daleko niže provizije, što stvara uslove da se snize troškovi i kod drugih platnih instrumenata.

To je neophodno, jer su banke i pored paketa koji uključuje i neke besplatne usluge, na primjer elektronskog bankarstva, počele paralelno da naplaćuju naknade koje nisu bile uključene pri odabiru paketa.

“Za same klijente je bitno da u svakom trenutku budu svjesni koje iznose plaćaju na osnovu kojih transakcija, odnosno kojih usluga, i da jednom mjesečno pogledaju izvod i da razumiju dobro do posljednjeg detalja šta oni sve to plaćaju. Ideja je ako sve to plaćaju, da ako su suočeni sa većim troškovima kako da smanje troškove unutar paketa ili same banke ili da pak sagledaju koje su moguće alternative”, navodi Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije.

U Americi uveliko rade kompanije koje klijentima poput banaka omogućavaju da mobilnim otvore račun, firmu, da plaćaju i obavljaju posao, ali uz znatno niže troškove.

Povećana konkurencija donosi dobrobit i klijentu i društvu, omogućavajući i veći izbor.

Izvor: RTS

Check Also

Kako da znate kada je vaša ambicija dobra, a kada loša?

Ambicija može da se definiše kao težnja za nekom vrstom postignuća ili razlikovanja. Uključuje, prvo, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.