Anketa: Koliku podršku Otvoreni Balkan uživa u regionu

Inicijativa Otvoreni Balkan ima najveću podršku u Srbiji, a slijede Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Najmanju potporu uživa na Kosovu, prema istraživanju IRI-ja (International Republican Institute) u razdoblju januar-februar ove godine, na uzorku od 7.012 ljudi u pet zemalja.

U Srbiji 33 posto ispitanika reklo je da u potpunosti podržava inicijativu, dok je 42 posto navelo da je “donekle” podržava. U BiH je 30 posto građana za ovu regionalnu inicijativu, dok je 38 posto podržava djelimično.

U Sjevernoj Makedoniji su te brojke 28% za potpunu i 33 % za djelimičnu podršku ispitanika za Otvoreni Balkan, dok ga 9% ne podržava nikako.

Slijedi Crna Gora s punom podrškom (27%), djelimičnom podrškom (39%) i 9 posto onih koji uopće ne podržavaju inicijativu.

Na Kosovu, u skaldu sa izjavama tamošnjih vladajućih tijela, samo 16 posto u potpunosti podržava Otvoreni Balkan, 26 “donekle”, dok ga 36 ne podržava.

Najviše neodlučnih, odnosno bez odgovora, je u Crnoj Gori (14%), zatim BiH (12%) i na Kosovu (10%).

Samo 6 posto u Sjevernoj Makedoniji nije odgovorilo na pitanje podržavaju li regionalnu inicijativu.

Poziv za pridruživanje inicijativi zone slobodnog kretanja ljudi, roba i usluga, čije su članice od 2019. godine Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, upućen je i ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

Izvor: Indikator

Check Also

Deficit budžeta niži 129 miliona od plana

Prihodi budžeta u periodu januar – oktobar 2022. godine iznosili su 1.627,6 mil. € ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.