Pića i elektronika u Crnoj Gori skuplja nego u EU

Cijene alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i elektronskih uređaja u Crnoj Gori prethodne godine bile su veće od prosjeka Evropske unije (EU), dok su cijene interneta, bijele tehnike, odjeće i obuće bile tek neznatno jeftinije, pokazuje istraživanje statističke kancelarije Eurostat.

Ukupni nivo cijena roba i usluga u Crnoj Gori iznosio je 60% prosjeka EU, što je uvećanje za 3,5% u odnosu na 2019. godinu.

Te cijene su identične kao i u susjednoj Srbiji i Albaniji, dok su veće u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju, Tursku, ali i u odnosu na članice EU poput Rumunije i Bugarske, dok su identične u odnosu na Poljsku.

Alkoholna pića prethodne godine u Crnoj Gori su bila najskuplja na cijelom Balkanu, a cijene su bile veće za 22% nego što je EU prosjek. Uz to, za sok, kafu, vodu (bezalkoholna pića) građanin Crne Gore je morao izdvojiti sedam odsto više nego prosječni građanin EU, ako uzmemo za primjer da je cijena tih proizvoda u EU bila jedan euro.

Od evropskog prosjeka veće su još bile cijene elektronskih uređaja (televizori, računari…) i to za tri odsto, što je ipak jeftinije nego u susjednoj Srbiji gdje su cijene veće za oko 16%, a u Albaniji za deset.

Cijene obuće u Crnoj Gori su bile podjednake cijenama u Njemačkoj, gdje je prosječna plata gotovo 4.000 EUR i veće nego u Holandiji. Na Balkanu u toj kategoriji veće cijene su jedino imali Albanci.

Prema Eurostatovoj statistici visoke cijene plaćamo i za odjeću, tek osam odsto jeftinije u odnosu na EU, dok su kućni aparati (bijela tehnika) jeftiniji za 4,5% isto koliko i komunikacijske usluge (telefon i internet). Te usluge u Srbiji su jeftinije za čak 16%, dok su za isto toliko skuplje u Albaniji.

Kada su u pitanju cijene hrane, one su za petinu u Crnoj Gori niže nego što je to slučaj u Evropskoj uniji.

Po povoljnosti u cijenama u Crnoj Gori odskaču one u restoranima i hotelima koje su niže za 43,5% nego u EU, ali su najveće kada su u pitanju zemlje kandidati i potencijalni kandidati za EU.

Drastično, odnosno duplo niže su i cijene električne energije, dok su cijene cigareta svega na 44% nivoa EU i najmanje su u čitavoj Evropi, izuzimajući Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Tursku. Cijena namještaja i usluge transporta su za trećinu niže, a motornih vozila za petinu.

Crnogorski bruto domaći proizvod (BDP) je u prošloj godini porastao u odnosu na pandemijsku 2020. za 12,4%, prema podacima Svjetske banke, a Eurostatova statistika pokazuje da je BDP u Crnoj Gori po glavi stanovnika, prema standardu kupovne moći, za prošlu godinu iznosio 47% prosjeka EU, što je jedan odsto više nego 2020. godine.

U odnosu na zemlje regije to je tri odsto više nego u Srbiji, pet nego u Sjevernoj Makedoniji i 15 odsto više nego u Albaniji i Bosni i Hercegovini. Hrvatski BDP je na 70% nivoa evropskog, a slovenački čak na 90%.

Od zemalja članica EU najveći BDP po stanovniku zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više 2,7 iznad prosjeka EU, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 55% prosjeka EU.

Stvarna individualna potrošnja (SIP), koja je pokazatelj kupovne moći domaćinstava jedne države, za prethodnu godinu iznosila je 60% u odnosu na EU prosjek i identična je u odnosu na godinu ranije. Crna Gora takođe u toj oblasti ima najveći indeks među državama Zapadnog Balkana.

Kako iz Monstata objašnjavaju, dok je bruto BDP po glavi stanovnika uglavnom pokazatelj nivoa ekonomske aktivnosti, SIP po glavi stanovnika je alternativni pokazatelj, bolje prilagođen da opiše materijalno blagostanje domaćinstva.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Zabranjuje se prodaja cigareta na pijacama

Kako bi se smanjila dostupnost duvanskih proizvoda maloljetnim licima, Izmjenama i dopunama Zakona o duvanu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.