Deficit za pet mjeseci 36,5 miliona eura, trećinu veći prihodi od PDV-a i akciza

Rast prihoda državnog budžeta dijelom je rezultat uvećanja raspoloživih dohodaka, kao i značajnog uvoza i povećanih cijena artikala, navodi se u analizi Ministarstva finansija.


Kako je navedeno izvještaju, prihodi budžeta od januara do maja iznosili su 753,3 miliona eura ili 14,2% procijenjenog BDP-a i veći su za 124,2 miliona eura ili 19,7% u odnosu na isti period 2021. godine, dok su u odnosu na planirane veći za čak 84,7 miliona eura ili 12,7%. Istovremeno, ovogodišnji prihodi državnog budžeta veći su u odnosu na uporedni period 2019. godine za 72,7 miliona eura ili 10,7%.

“Trend dobre naplate po osnovu PDV-a i akciza je nastavljen, pri čemu su prihodi od PDV-a veći u odnosu na planirane za 76,3 miliona eura ili 31,2%, dok su prihodi od akciza veći za 11,2 miliona eura ili 13,1%. U odnosu na pet mjeseci 2021. godine, prihodi od PDV-a su veći za 102,6 miliona eura ili 46,9%, dok su prihodi od akciza veći za 20,7 miliona eura ili 27,1%”, navodi se u Vladinom dokumentu.

Porezi na dobit pravnih lica takođe su značajno rasli u poređenju sa planom i to za iznos od 12,4 miliona eura ili 20,8%, što – prema MF – pokazuje dobre rezultate iz poslovne 2021. godine i visoki stepen poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 19,3 miliona eura ili 36,6%.

Manje od planiranih pristigli su prihodi po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, i to za 10,8 miliona eura ili 22,8%. Kako se navodi, razlog je prevashodno činjenica da planirani prihodi po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda još nisu realizovani.

I uplata doprinosa je niža od planiranih za 8,8 miliona eura ili 5,4%, a u odnosu na prethodnu godinu za 33 miliona eura ili 17,6%, što se pojašnjava ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Povoljno je to što su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje veći u odnosu na uporedni period 2021. godine za 9,1%, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun.

“Prihodi budžeta u maju 2022. godine iznosili su 154,7 miliona eura, što je za 13,3% (18,1 milion eura) više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 10,0% (14,1 milion eura)”, dodaje se u dokumentu.

Prema istim podacima, iz budžeta se od januara do maja potrošilo 789,9 miliona eura ili 14,9% procijenjenog BDP-a i u odnosu na plan je manje za 71,5 miliona eura ili 8,3%. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci su niži za 2,1 milion eura, odnosno 0,3%.

“U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru Tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i Rezerve čine 91%, dok kapitalni budžet čini 9%. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na Transfere za socijalnu zaštitu u okviru budžeta Fonda PIO i Fonda za zdravstvo, Transfere institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru u okviru budžeta Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete, Ministarstva sporta i mladih, Fonda za obeštećenje, kao i Tekuće budžetske rezerve”, pokazuju rezultati.

Kapitalni budžet realizovan je samo na nivou od 73,29 miliona eura i što je oko 25 miliona eura, odnosno 25% manje od plana. Najznačajnije izdvajanje u bilo je za potrebe projekta auto-puta u iznosu od 41,4 miliona eura, što je takođe niže od plana za oko 7 miliona eura, odnosno 14%.

Izdaci budžeta tokom maja iznosili su 149,1 milion eura i niži su u odnosu na plan za 27,4 miliona eura, odnosno 15,5%, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine za 7 miliona eura, odnosno 4,5 % – prije svega zbog manje transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, zatim za socijalnu zaštitu, i za Kapitalne izdatke.

“Shodno navedenom, uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršena plaćanja, u maju je ostvaren budžetski suficit od 5,6 miliona eura, odnosno 0,1% BDP-a, što je u odnosu na plan (kojim je bilo planirano ostvarenje deficita od 35,9 miliona eura) bolji rezultat za 41,5 miliona eura. Posmatrajući ukupni rezultat u dosadašnjem periodu januar-maj 2022. godine, kumulativni budžetski deficit iznosi 36,5 miliona eura, odnosno 0,7% BDP-a, i niži je od plana za 156,2 miliona eura, odnosno 81%. U odnosu na isti period prethodne 2021. godine, budžetki deficit je niži za 126,3 miliona eura, odnosno 77,5%”, zaključuju iz MF.

Check Also

Svjetske berze u zelenom, sve što slijedi zavisi od trenda inflacije

Na globalnim berzama cijene akcija su prošle nedjelje porasle zahvaljujući nadi investitora da će uskoro …

Leave a Reply

Your email address will not be published.