Kako fiskalizovati kasu?

Fiskalizacija u užem smislu predstavlja stavljanje fiskalne kase u upotrebu.

Svako fizičko ili pravno lice osnovano sa ciljem obavljanje neke privredne djelatnosti, a registrovano kao PDV obveznik, obavezno je da ima fiskalnu kasu i da za promet prizvoda ili usluga izda fiskalni račun.

Fiskalni račun dužan je da izda svaki prodavac registrovan kao PDV obveznik, tj. svako lice koje od prometa proizvoda i usluga ostvaruje godišnji prihod veći od 18.000 eura. Takvi obveznici se identifikuju na računu preko poreskog identifikacionog broja (PIB) i obaveznog PDV broja.

Prilikom kupovine fiskalne kase, kod ovlašćenog distributera, potrebno je priložiti sledeće:

Korak 1. Potvrda o registraciji preduzeća

Korak 2. Rešenje o PIB-u

Korak 3. Rešenje o PDV-u

Korak 4. Ovjeren JPR obrazac i Dodatak C iz Poreske Uprave

Korak 5. Uplata na žiro račun

Korak 6. Pečat firme

Uredbom o poreskoj registar kasi uređuje se upotreba poreske registar kase i način evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga preko poreske kase.

U tom smislu neophodno je razlikovati sledeće fiskalne dokumente: odsječak kasene trake, dnevni izvještaj, periodični izvještaj i izvještaj o presjeku stanja.

Odsječak kasene trake (poznat i kao fiskalni račun) je dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet koji kupac proizvoda, odnosno korisnik usluga plaća u gotovini. Poreski obveznik je dužan izdati račun za svaku izvršenu prodaju robe ili usluge bez obzira dali se plaćanje izvršava gotovinski ili bezgotovinski.

U slučaju neispravnosti poreske kase, kao i prestanka njenog napajanja električnom energijom, poreski obveznik je dužan da promet evidentira preko posebnih računa (paragon blokova) koji su prethodno ovjereni od strane poreskog organa. Poreski obveznik je dužan da evidentirani promet preko posebnih računa (paragon blokova) unese u poresku kasu, najkasnije u roku od 24 časa nakon otklanjanja nedostataka.

Dnevni izvještaj je fiskalni dokument koji je poreski obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju radnog dana.

Poreski obveznik je dužan da odštampa dnevni izvještaj poslije završetka radnog dana ili najkasnije prije početka narednog radnog dana, a isti mu služi kao knjigovodstvena dokumentacija.

Poreski obveznik je dužan da odštampane dnevne izvještaje hronološkim redom unosi i povezuje u knjigu dnevnih izvještaja. Knjiga dnevnih izvještaja vodi se posebno za svaku poresku kasu. Ovdje možete preuzeti obrazac za Evidenciju Dnevnih Izvještaja.

Periodični izvještaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa na kraju radnog dana, svakog poreskog perioda, u kome se evidentira ukupan promet iz svih odsječaka sačinjenih u zadatom izveštajnom periodu.

Izvještaj o presjeku stanja je fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtjev poreskog organa ili za potrebe poreskog obveznika, u kome se evidentira ukupan promet iz svih formiranih i odštampanih odsječaka poreske kase, od trenutka formiranja i štampanja bilo kojeg prethodnog dnevnog izvještaja iz poreske kase.

Izvor: Poreska uprava Crne Gore

*Tekst je dio seriala članaka koji za cilj imaju da početnicicma u biznisu olakšaju ulazak u preduzetničke vode i približe razumijevanje crnogorskih propisa i procedura. Članak je realizovan uz pomoć Nevladine organizacije “Kulturni Centar” kroz projekat Asistent.

Check Also

CUP pozvao potencijalne konstituente buduće vlade: Pokrenite stvarni a ne simulirani socijalni dijalog

Crnogorsko udruženje poslodavca (CUP) smatra za potrebno da upravo u sred predizbornih aktivnosti političkih partija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.