Po cijeni poštarine lideri u regionu: Slanje paketa i do osam puta skuplje nego u Hrvatskoj

Ukoliko se paket od 20 kg preko Pošte Crne Gore šalje u SAD za tu uslugu mora se izdvojiti 253 eura, od čega se za avionsku uslugu plaća 120 eura. Ista usluga u Srbiji usluga košta 148 eura, u BiH 185 eura, a najjeftinije je u Hrvatskoj – nepunih 91 euro

Cijene određenih poštanskih usluga u Crnoj Gori više puta su skuplje u odnosu na zemlje regiona. Na primjer, slanje paketa od 20 kg u SAD košta 253 eura, što je skoro dva puta skuplje nego u Srbiji, odnosno tri puta u odnosu na Hrvatsku. Za pošiljku težine 30 kg ka Meksiku u Crnoj Gori treba izdvojiti 791 euro, tri puta više nego u Srbiji, odnosno skoro osam puta više nego u Hrvatskoj.

Zbog toga je krajem maja Agenciji za zaštitu konkurencije dostavljena inicijativa za utvrđivanje povrede konkurencije na tom tržištu.

U podnešenoj inicijativi ističe se da je, donošenjem novog internog cjenovnika Pošte Crne Gore, prekršena međunarodna i nacionalna pravila vezana za formiranje cijena u poštanskom saobraćaju , te da su korisnici usluga dovedeni u nepovoljan položaj.

Takođe, konstatuje se da je usluga slanja paketa u međunarodnom saobraćaju, koja se u poštanskim djelatnostima tarifira kao dodatna, ovom odlukom tretira kao obavezna.

Stoga je Agencija je sprovela ispitivanje tokom kojeg je prikupila podatke o tržištu pružanja poštanskih usluga sa osvrtom na slanje paketa u međunoradnom saobraćaju, učesnicima na predmetnom tržištu, kao i operatorima koji obavljaju poštanske usluge u zemljama regiona, radi utvrđivanja osnovnih karakteristika navedenog tržišta.

Drastične razlike u cijenama

Upoređivane su cijene usluga slanja paketa u međunarodnom poštanskom saobraćaju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao članica EU iz neposrednog okruženja. U obzir su uzete i univerzalne i komercijalne usluge ove vrste.

Tako se došlo do zaključka da su cijene paketskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju na vrhu u Crnoj Gori.

Za slanje paketa od 10 kg iz Crne Gore ka Sjedinjenim Američkim državama treba izdvojiti 127 eura, od čega 60 eura ide za avionsku uslugu.

Ukoliko se paket od 20 kg preko Pošte Crne Gore šalje u SAD za tu uslugu mora se izdvojiti 253 eura, od čega se za avionsku uslugu plaća 120 eura.

Ista usluga u Srbiji usluga košta 148 eura, u BiH 185 eura, a najjeftinije je u Hrvatskoj – nepunih 91 euro.

Prednjačimo po cijenama i kada se šalje paket težine 30 kg – za šta u Crnoj Gori treba izdvojiti 373 eura, u Srbiji 213 eura, BiH 246,5 eura, a u Hrvatskoj 101,5 eura.

Takođe, dodatna cijena za avionsku isporuku u Crnoj Gori je veća od cjelokupnog iznosa cijene za uslugu slanja paketa koja uključuje i avionsku uslugu, npr. prema Meksiku.

Ako, na primjer, imate potrebu da u tu zemlju šaljete paket od 30 kg to će vas koštati 791 euro. Za istu uslugu u Srbiji izdvajaju 209 eura, a u Hrvatskoj 101 euro. Pošta Bosne i Hercegovine u periodu posmatranja nije vršila uslugu slanja paketa ka ovoj destinaciji.

Razlike su drastične i kad su u pitanju paketi manje težine, što pokazuje i analiza Agencije.

Takođe, analizirana je i cijena slanja paketa od 20kg/10kg za Australiju (usluga avionskim prevozom). Iznosi ukazuju da i za ovu destinaciju Pošta Crne Gore ima primat u cijenama.

Za slanje paketa od 20 kg na taj kontinent u Crnoj Gori treba platiti 530 eura, od čega na avionsku uslugu ide 260 eura. Za istu uslugu u Srbiji se ukupno plaća 213 eura sa avionskom uslugom, dok bez avionske usluge cijena iznosi 185,68 eura. U Hrvatskoj cijena navedene usluge iznosi 90,66 eura. U pitanju je Premium usluga, dok Ekonomična iznosi 85,33 eura. U Bosni i Hercegovini slanje paketa od 20 kg staje 242,07 eura, od čega na avionsku uslugu ide 82,58 eura, dok bez nje iznosi 159,49 eura.

Za paket od 10 kg ka Australiji, opet je Crna Gora ispred svih – 270 eura od čega na avionsku uslugu ide 130 eura.

Evropa

Kada su u pitanju zemlje Evrope, Agencija je uzela za primjer Austriju. Cijene slanja paketa od 30 kg avionom iz Crne Gore košta 128 eura, Srbije 129,22 eura, Bosne i Hercegovine 126 i Hrvatske 47,76 eura.

Za paket od 10 kg (usluga avionskim prevozom) u Crnoj Gori treba izdvojiti 52,006, Srbiji 52,67, Bosni i Hercegovini 54,84 i u Hrvatskoj 19,88 eura.

Iz priloženog se vidi da su cijene i za ovu uslugu najniže u Hrvatskoj, dok su u Crnoj Gori ka ovoj destinaciji u rangu ostalih zemalja regiona.

U Pošti tvrde da dosljedno primjenjuju pravilnik

Usluge slanja paketa u međunarodnom saobraćaju obavljaju se, odnosno pružaju u skladu sa Zakon o poštanskim uslugama, a prema cjenovniku koje je davalac dužan da, najmanje osam dana prije početka njegove primjene, dostavi Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koju je o ovoj inicijativi i analizi obavijestila Agencija za zaštitu konkurencije.

Cijene univerzalne poštanske usluge utvrđuje poštanski operator po kriterijumima koje utvrdi AEKIP koji na njih daje saglasnost.

U Agenciji za zaštitu konkurencije kažu da je Pošta Crne Gore navela da u svemu dosljedno primjenjuje odredbe Pravilnika o kriterijumima za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge, a naročito u dijelu realnih troškova u vezi cijena paketa u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

Takođe, tvrde da se u postupku formiranja cijena vrši sveobuhvatna analiza svih segmenata u zavisnosti od vrste i uslova za realizaciju poštanske usluge, te odredišne destinacije.

– Na osnovu prikupljenih informacija i dokumentacije, može se zaključiti da obračunski sistem Pošte Crne Gore ne omogućava vršenje analize utvrđenih jediničnih cijena poštanskih usluga na osnovu realnih troškova– ocijenili su u Agenciji za zaštitu konkurencije.

Agencija je upoznata da je Pošta Crne Gore pristupila izradi novog cjenovnika za univerzalne poštanske usluge, te da je izmijenila cjenovnik komercijalnih poštanskih usluga u dijelu usklađivanja cijena komercijalnih poštanskih usluga sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i Zakonom o porezu na dodatu vrijedost.

Imajući u vidu činjenicu da su cijene usluge slanja paketa iz Crne Gore znatno skuplje nego iz zemalja regiona, Agencija za zaštitu konkurencije je uputila dopis Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa nizom sugestija kojima bi se, kako su naveli, omogućilo da se na adekvatan način utvrdi formiranje cijena predmetne usluge.

Njima bi se, kako su naveli, omogućilo stvaranje efikasnije konkurencije po parametru cijene, kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga, a sa ciljem utvrdivanja osnova postojeće poslovne prakse, sa akcentom na predmetne usluge.

(Pobjeda)

Check Also

Direktori poreskih uprava: Veća naplata znači manje državnog zaduženja

Borba protiv sive ekonomije i poreske evazije jedan je od izazova svih Poreskih uprava zemalja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.