Tuzi Plantažama uzele još 300.000 eura

Opština Tuzi od 1. juna do juče skinula je sa računa kompanije “Plantaže” skoro 300 hiljada eura na ime spornog duga za poreza na imovinu, zbog čega je izostala isplata martovske zarade radnicima u ovoj državnoj firmi. Preostalo je da se plati još oko 300 hiljada eura.

Iz kompanije su prema informacijama “Vijesti” 2. juna uputili inicijativu upravnoj inspekciji da provjeri zakonitost poreskog rješenja Opštine Tuzi kao i akta kojim je uvedena blokada računa. Kako za četiri dana nije bilo reakcije inspekcije, u ponedjeljak su iz “Plantaža” poslali urgenciju Ministarstvu javne uprave.

Vijesti su prije dva dana poslale pitanja glavnoj upravnoj inspektorki Jeleni Pajković kao i Ministarstvu javne uprave,o spornom poreskom rješenju i inicijativi “Plantaža”, ali nisu dobili odgovor.

Sporno poresko rješenje o iznosu poreza na skoro 900 hiljada eura napisano je krajem prošle godine kada je i skinut prvi dio novca. Opština je samo odredila procjenu vrijednosti imovine “Plantaža na svojoj teritoriji i izračunala iznos poreza, koristeći se Uredbom za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti iz 2017.godine.

Međutim, Ustavni sud je u martu ove godine ukinuo ovu uredbu kao nezakonitu.

Iz “Plantaža” su se u inicijativi pozivaju na član 66 Zakona o ustavnom sudu, kojom je propisano da se izvršenje akata donijetih na osnovu zakona, odnosno drugih propisa i opštih akata, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, može dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto, obustaviće se.

“Rukovodstvo kompanije se 2. juna obratilo Upravnoj inspekciji, tražeći da ta inspekcija izvrši hitan inspekcijski nadzor,budući da je u toku izvršenje rješenja koje se po Zakonu o ustavnom sudu Crne Gore ne može izvršiti, te da izrekne upravne mjere iz svoje nadležnosti, te naloži obustavu izvršenja. U međuvremenu je uprava kompanije i telefonskim putem obavijestila glavnu upravnu inspektorku o podnesenom zahtjevu, od koje smo dobili uvjeravanje da će po našem zahtjevu biti postupljeno bez odlaganja. Međutim, i nakon više urgencija, Upravna inspekcija do danas nije reagovala,iako se radi o postupku izrazito hitne prirode,budući da je u toku izvršenje pojedinačnog upravnog akta,čije izvršenje se po Zakonu o ustavnom sudu, ne može dozvoliti, a njegovim izvršenjem kompaniji se pričinjava nenadoknadiva šteta, saopšteno je “Vijestima iz “Plantaža.

(Opšrnije u današnjim Vijestima)

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

Leave a Reply

Your email address will not be published.