MTEL i dalje lider po broju korisnika

Na kraju aprila 2022. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.111.056 što odgovara penetraciji od 179,19%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je veći za 1,14%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je veći za 3,81 %.

Od ukupnog broja korisnika 60,73% (674.764) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 39,27% (436.292).

Od ukupnog broja 1.111.056 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 394.138 korisnika, Crnogorski Telekom 384.212, a One 332.706 korisnika ili procentualno:

  1. Mtel 35,47%,
  2. Crnogorski Telekom 34,58%
  3. One 29,95%.

Od ukupnog broja 674.764 postpaid korisnika Telekom je imao 267.728, Mtel 226.061, a One 180.975, a od ukupnog broja 436.292 prepaid korisnika Mtel je imao 168.077, One 151.731, a Telekom 116.484.

Učešće postpaid i prepaid korisnika, kao i učešće pojedinih operatora mobilne telefonije u ukupnom broju korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Odgovarajući nivoi učešća prema broju prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora u procentualnom iznosu su prikazani na sljedećim graficima:

Sljedeći grafici pokazuju procentualno učešće prepaid i postpaid korisnika u ukupnom broju korisnika, po operatorima.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.