UPC: U budžetu 796 miliona, 120 više od plana

Uprava prihoda i carina od januara do juna ove godine naplatila je 796 miliona eura, što je, kako su naveli, 113 miliona (16 odsto) više u odnosu na isti period prošle godine, a plan ovogodišnjeg budžeta premašen je za 120 miliona eura (18 odsto).

“Uprava ostvaruje efikasnu naplatu prihoda čime je nastavljen kontinuiran rast prihoda, kazali su “Vijestima iz Uprave, uz ocjenu da rezultati pokazuju da je bilo dobro što su se spojila dva resora Poreska uprava i Uprava carina.

Ističu posebno dobru naplatu u maju, kada je naplaćeno 157.183.895 eura, što je 13 miliona eura (devet odsto) više od plana, a u odnosu na prošlu godinu naplata je povećana za 16 miliona eura (11 odsto). Primjetan je i značajan rast naplate akcize na duvanske proizvode koja je u maju iznosila 6.826.524 eura, što je u odnosu na 2021. godinu više za 192,52 odsto. Iz UPC, kojom od maja rukovodi Rade Milošević, značajan rast objašnjavaju aktivnostima koje su u prethodnom periodu sprovedene u suzbijanju šverca cigareta, posebno u Luci Bar.

Prema podacima UPC, u strukturi naplaćenih prihoda od januara do juna dominira naplata poreza na dodatu vrijednost (PDV) 357.610.528 eura, što je u odnosu na planirani iznos više za 92 miliona (35 odsto), a u odnosu na isti period prošle godine više za 100 miliona (39 odsto). “Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 14.538.949 eura, što je za 5,3 miliona eura iznad plana (59 odsto), a 5,7 miliona više u odnosu na prošlu godinu, odnosno 65 odsto. Po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćen je iznos od 72.401.294 eura što je 20 odsto iznad plana, a za 35 odsto više u odnosu na prošlu godinu, naveli su iz UPC. Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 163.172.513 eura, što je dva odsto manje od planiranog iznosa i 16 odsto manje od naplate u istom periodu prošle godine. To je, kako objašnjavaju, rezultat primjene programa Evropa sad, odnosno ukidanja doprinosa na zdravstveno osiguranje. U strukturi doprinosa evidentan je porast naplate samo kod prihoda po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja koje je naplaćeno u iznosu od 133.413.983 eura, što je za 13 miliona ili 11 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz UPC navode da je u maju naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila je 81.760.790,47 eura, što je u odnosu na planirani iznos više za 21 miliona (35 odsto), a u odnosu na maj prošle godine više za 25 miliona (43 odsto).

Rast naplate zabilježen je i kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 3.028.358 eura,što je za milion eura (51 odsto) iznad plana i naplate u istom mjesecu prošle godine.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 32.112.797 eura, što je 12 odsto manje od planiranog iznosa i 24 odsto manje od naplate u maju prošle godine.

Rekordna naplata akciza

Ostvarena bruto-naplata akciza za period od januara do juna iznosila je, prema podacima UPC, 100.999.586 eura, što je u odnosu na plan za isti period 2022. godine više 12,39 odsto, a u odnosu na isti period 2021. godine za 25,95 odsto.

U strukturi naplaćenih akciza najviše su zastupljene akciza na mineralna ulja i njihove derivate sa 58,59 odsto, zatim akciza na duvanske proizvode sa 30,95 odsto, akciza na alkohol i alkoholna pića sa 5,46 odsto i akciza na gaziranu vodu 3,1 odsto.

U periodu od prvog januara do kraja maja ove godine ostvarena naplata akcize na mineralna ulja i njihove derivate iznosi 59.175.125 eura što je više u odnosu na isti period 2021. godine 8,05 odsto, a naplata akcize na duvanske proizvode je iznosila 30.952.166 što je u odnosu na isti period 2021. godine više 88,47 odsto, dok je naplata akcize na alkohol i alkoholna pića iznosila 5.518.757 eura, što je u odnosu na isti period 2021. više 29,5 odsto, kazali su iz UPC.

Ostvarena bruto naplata akcize za maj ove godine iznosila je 21.519.430 eura što je u odnosu na plan 4,53 odsto više, a u odnosu na isti mjesec 2021. godine 28,78 odsto.

U strukturi naplaćenih akciza najviše su zastupljene akciza na mineralna ulja i njihove derivate sa 54,99 odsto, zatim akciza na duvanske proizvode sa 31,7 odsto, akciza na alkohol i alkoholna pića sa 7,59 odsto i akciza na gaziranu vodu 4,03 odsto.

U maju 2022. godine ostvarena naplata akcize na mineralna ulja i njihove derivate iznosi 11.832.566 eura što je u odnosu na isti period 2021. godine manje 4,56 odsto. Primijećen je i rast naplate akcize na duvanske proizvode koja je iznosila 6.826.524 eura, što je u odnosu na 2021. godinu više 192,52 odsto. Naplata akcize na alkohol i alkoholna pića iznosila 1.634.068 eura što je u odnosu na maj 2021. godine više 35,61 odsto, rekli su iz UPC.

Izvor: Vijesti

Check Also

Direktori poreskih uprava: Veća naplata znači manje državnog zaduženja

Borba protiv sive ekonomije i poreske evazije jedan je od izazova svih Poreskih uprava zemalja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.