Inovativna djelatnost imperativ ekonomskog rasta 

Neophodnost intezivniranja inovativne djelatnosti u cilju ekonomskog i društvenog napretka Crne Gore glavna je poruka osmog MeetUp-a, koji je održan  u organizaciji ICT klastera Cortex i Privredne komore Crne Gore.

Sveobuhvatnost i dovoljnost usvojene zakonske regulative donešene u cilju uspostavljanja i razvoja inovativne djelatnosti, način na koji se mogu koristiti benefiti i mogući razlozi nedovoljnog korišćenja potencijala koje ovaj zakonodavni okvir nudi, kao i predlozi na koji način se sistemski može unaprijediti i intezivirati inovativna djelatnost, teme su na koje su panelisti i učesnici vodili konstruktivan dijalog.

Na pitanja i nedoumice iz ove oblasti, u dijalogu sa učesnicima odgovore su dali panelisti, koji su bili aktivni sudionici u procesu donošenja, implementacije i korišćenja podsticaja ovog revolucionarnog inovativnog zakonodavnog okvira: Marijeta Barjaktarović Lanzardi iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, predsjednik skupštine ICT Cortex i vlasnik kompanije Amplitudo Nenad Novović, Velibor Bošković iz Naučno tehnološkog parka, konsultant UNDP Saša Ivanović, Bojana Femić Radosavović iz Fonda za inovacije i Đorđije Brkuljan iz Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis.

Događaj je izazvao veliko interesovanje svih potencijalnih korisnika benefita i mjera koje proističu iz inovacionog zakonodavnog okvira: privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja koje obavljaju inovativne aktivnosti, pronalazači, inovatori i frilenseri.

Zaključci sa ovog uspješno organizovanog MeetUp-a biće razmatrani i usvojeni na radnom sastanku, koji će biti održan sljedeće nedjelje, u kom će učešće uzeti najvažniji subjekti inovacione zajednice. Tema sastanka, takođe, biće razmatranje i definisanje prioriteta za unaprjeđenje ICT sektora, i cjelokupnog inovativnog ekosistema koji će biti predstavljeni ključnim donosiocima odluka.

Check Also

TOP 10 najvećih solarnih elektrana na svijetu

Od Kine do Dubaija, donosimo 10 najvećih solarnih farmi na svijetu u odnosu na kapacitet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.