Dragan Kujović i Nikola Vujović potpredsjednici Privredne komore

Dragan Kujović i Nikola Vujović novi su potpredsjednici Privredne komore Crne Gore, odlučeno je na sjednici Skupštine ove asocijacije.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu su učestvovali, pored članova, predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić i generalni sekretar Mitar Bajčeta.

– Vodila sam se nastojanjem da predložim svojevrsnu kombinaciju mladosti i iskustva u privredi i državnoj upravi, kako bi Komora pojačala svoj tim, te još snažnije zastupala privredu i odgovorila brojnim izazovima sa kojima se ona susrijeće – rekla je predsjednica Komore dr Nina Drakić, obrazlažući predloge potpredsjednika.

Dragan Kujović je diplomirani mašinski inženjer bogatog iskustva u privredi, državnoj upravi i akademskoj zajednici. Bio je radno angažovan, između ostalog, na Mašinskom fakultetu u Podgorici, rukovodio je organizacionom jedinicom u JP Vodovod i kanalizacija, te bio izvršni direktor Elektroprenosnog sistema Crne Gore AD. Pomoćnik ministra ekonomije, v.d. generalnog direktora Direktorata za industriju i preduzetništvo i državni sekretar u Ministarstvu ekonomije – dužnosti su koje je obavljao u državnoj upravi. Kao član upravnih odbora doprinosio je radu više kompanija, kao i Privredne komore Crne Gore. Učestvovao je u pregovorima o pristupanju EU kao šef Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetnička i industrijska politika. Bio je rukovodilac radnih grupa za izradu Zakona o stečaju i Zakona o privrednim društvima.

Nikola Vujović je završio osnovne i specijalističke studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Radio je u Crnogorskom operatoru tržišta električne energije (COTEE), između ostalog i kao šef Službe za obnovljive izvore energije i visokoefikasnu kogeneraciju, bio predsjednik Odbora direktora Berze električne energije (BELEN), državni sekretar u Ministarstvu ekonomije. Učestvovao je u brojnim razvojnim projektima vezanim za sektor energetike, koji su karakterisali početak energetske tranzicije u Crnoj Gori. Bio je član odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja i Elektroprivrede Crne Gore, te pregovarač sa EU za poglavlje 15 – Energetika.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.