Kako osmisliti brend koji će privući više klijenata od konkurencije?

Koliko god dobro ime brenda bilo, ljudi ga neće zapamtiti samo zbog naziva, već zato što ga povezuju s nekom emocijom ili je stalno prisutan u njihovu životu.

Naziv brenda je dio ukupnog identiteta brenda koji se sastoji od vizualnog identiteta, obećanja, vrijednosti i kulture, osobnosti, tona glasa i još nekih djelova koji su u kontekstu ovog članka manje važni. Cilj svakog brendiranja u kojem naziv nosi jedan dio uloge jeste razlikovanje od konkurencije, odnosno stvaranje mentalnog prostora u umovima kupaca ili korisnika koje će upravo naš brend okupirati.

Naziv i vizuelni identitet

Pitanje naziva, kao i vizuelnog identiteta brenda, usko je vezano za pitanje intelektualnog vlasništva. Naime, ako posao želimo da zasnivamo na prepoznatljivosti i jakom imidžu koji ćemo pri prodaji ili privlačenju investitora moći da kapitalizujemo, biće važno zaštititi naziv i žig u određenoj industriji, na nekoj geografskoj teritoriji.

Brend ne mora da ima isti naziv kao firma, odnosno firma može na fakturama imati naveden jedan naziv, a na izlogu poslovnog prostora drugi, što je potpuno legalno. Brend takođe može imati isti naziv kao firma, što je takođe potpuno legalno.

Bitno je naglasiti da, nakon što razvijemo proizvod do nivoa da generiše neki prihod, pametno je zaštititi naziv brenda kako se na istom tržištu ne bi pojavio brend koji nudi isti ili sličan proizvod kao naš, a pod istim ili vrlo sličnim nazivom. U tom slučaju, u glavama kupaca nastaje konfuzija.

Činjenica je da kupci ili korisnici neće odabrati neki proizvod ili uslugu samo zbog njegova naziva, ali naziv će sigurno pomoći da ga, ako je ukupno iskustvo s brendom bilo pozitivno, zapamte ili potpuno zaborave.

Dileme pri imenovanju brenda

Česta dilema s kojom se ljudi kod imenovanja brenda srijeću jeste: što ako imaju isti naziv kao neka druga firma ili usluga ili pak proizvod neke druge firme? Pritom treba imati u vidu da postoji vrlo malo riječi koje, ako ih upišete u internet pretraživač, neće dati rezultat ili će ih biti malo.

Ambicija kod imenovanja ne treba da bude u pravcu osmišljavanja ili otkrivanja još nesmišljene ili neotkrivene riječi. Ambicija treba da bude korištenje one riječi koja će u industriji u kojoj brend djeluje biti nova. Drugim riječima, ordinacija koja u nazivu ima prefiks “dental” ili poliklinika koja u svojem nazivu ima “med” imaće male šanse da se razlikuje od konkurencije. S druge strane, upotreba riječi “dental”, ako se radi o usluzi koja se odnosi na dentalnu medicinu, protetiku i slično, olakšaće korisnicima da znaju čime se neka firma bavi.

Bitno je u određenoj industriji, postići razlikovanje među ciljnim publikama, a ne na cijeloj nacionalnoj teritoriji ili pak globalno.

Osmišljavanje naziva

Treba imati u vidu da će naziv biti korišten u digitalnim kanalima (na web stranici, Facebook ili LinkedIn profilu) među kojima vlada prilična gužva.

Ako se na tržištu nametnemo, naziv profila biće manje važan. Ali, dobro je izbjegavati dupla slova, duge “handlove” i sl. jer će ih ljudi pogrešno upisivati.

Check Also

Die Karl Marx Frage

Problem Karla Marxa (ili Die Karl Marx Frage), kako ga opisuju Philip W. Magness i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.