Državne garancije prešle 610 miliona

Ugovoreni iznos izdatih državnih garancija na kraju 2021. godie iznosi oko 610, 4 miliona eura, što je za oko 5,08 miliona eura više u odnosu na isti period 2020.godine.

To se navodi u prilogu Vlade Crne Gore za redovni godišnji izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori. U skladu s utvrđenom praksom, u okviru praćenja i analize stanja u procesu evropske integracije, Crna Gora najmanje dva puta godišnje formalno informiše Evropsku komisiju o ukupnim aktivnostima koje se realizuje na ovom planu.

Od pomenutih 610,40 miliona eura angažovana sredstva iznose oko 481,35 miliona eura, navodi se u dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade.

“Stanje duga na kraju 2021. godine, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima iznosi 190,07 miliona eura, što predstavlja 3,87% BDP-a”, saopštili su iz Vlade.

Kako su naglasili, u odnosu na kraj 2020. godine na kraju 2021. stanje duga po osnovu izdatih državnih garancija se smanjilo za 21,99 miliona eura.

“U 2021. nije bilo novih državnih garancija”, predočili su iz Vlade.

Check Also

Bankarska kriza dovešće do pooštravanja kreditnih standarda

Stresovi u bankarskom sektoru se pomno prate u pogledu njegovog potencijala da izazove kreditnu krizu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.