Sa jednog od protesta radnika

Za radnike “Radoja Dakića” i državu 15 miliona

Na osnovu četiri nove odluke o namirenju, koje je nedavno donio stečajni upravnik Mladen Marković, planirano je da sa 13,2 miliona bude namireno 920 bivših radnika fabrike ,,Radoje Dakić“, a sa 1,79 miliona potraživanje Ministarstva finansija.

Tako bi 218 bivših radnika koje zastupa advokat Veselin Raspopović trebalo da naplati 4,95 miliona eura, ali će im nakon odbijanja troškova prodaje od 136,4 hiljade eura i nagrade upravniku 53,5 hiljade, biti podijeljeno 4,7 miliona. Time je njihovo potraživanje po presudi iz 2005. godine i poravnanju ukupne vrijednosti 7,37 miliona u potpunosti izmireno, imajući u vidu da su do sada naplatili trećinu. Prema drugoj odluci Markovića, 363 radnika koje takođe zastupa Raspopović djelimično će namiriti potraživanja po presudi od 14,4 miliona, pa bi ovog puta trebalo da naplate 4,8 miliona eura, nakon čega će preostati 14 odsto potraživanja prema toj presudi. Ovaj iznos biće umanjen za 131,9 hiljada za troškove prodaje i još 52,8 hiljada rezervisanih za nagradu Markoviću. Radnicima koje zastupa kancelarija Prelević, njih 339, će sa 3,42 miliona eura biti namirena skoro polovina potraživanja po presudi vrijednosti 13,5 miliona, imajući u vidu da su do sada naplatili tri miliona. Nakon što se odbije 81,3 hiljade troškova prodaje i 37 hiljada eura nagrade Markoviću, biće im podijeljeno 3,3 miliona eura.

Svoj dio od prodaje imovine na licitaciji prošlog ljeta kada je stečajna uprava inkasirala 16 miliona eura od kompanija KIPS gradnje, Admirala i Sambic, dobiće i država, pa bi Ministarstvo finansija trebalo da namiri 11,4 odsto potraživanja po presudi na 15,7 miliona eura, odnosno 1,79 miliona. Taj iznos biće umanjen za 61,3 hiljade eura, od čega su troškovi prodaje 41,9 hiljada, a rezervacija nagrade upravniku 19,4 hiljade. Prema našim informacijama, na realizaciju ovih odluka će se sačekati, jer su advokati radnika podnijeli prigovore na odluke o namirenju države i radnika koje zastupa Raspopović.

Sporno namirenje države

Za NVO ,,Radoje Dakić“, koja zastupa bivše radnike, sporno je više odluka o namirenju države u ukupnom iznosu od 4,5 miliona, među kojima je i posljednja na 1,79 miliona, dok su dvije od prošlog ljeta. Zato su, kako je Pobjedi kazao predsjednik NVO Milan Vukčević, podnijeli Vrhovnom tužilaštvu zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv Ministarstva finansija. U zahtjevu navode da se ovakvom raspodjelom pravni sistem izvrgao ruglu, imajući u vidu da radnici potražuju plate po presudama iz 2005. i 2006, a država iz 2010. godine. Podsjećaju da je Ustavni sud zbog povrede prava na pravično suđenje naložio državi da bivšim radnicima koji su podnijeli ustavnu žalbu, isplati po dvije hiljade eura, te da je Evropski sud u Strazburu donio presudu u korist radnika.

-Osnivač ,,Dakića“ je Vlada, a većinski vlasnik država, pa je iznose po pravosnažnim presudama u korist radnika morala da isplati država. Usljed neizvršavanja presuda prouzrokovana je višemilionska šteta državi zbog zateznih kamata. Posebno je pitanje zašto je ovakav koncept osmišljen i kako je pravni poredak sveden na teritoriju, metre kvadratne, procjenu imovine i tržište kao nevidljivu ruku. Imovina ne obezbjeđuje iznose za potpuno namirenje 1.800 povjerilaca koji su 1997. godine bili na spisku fabrike, a nedostajuća višemilionska sredstva moraće da plati država – navode u zahtjevu.

Ukazuju da je vrijednost nekretnina trebalo da procijeni nadležni organ, pa ne bi došlo do toga da, kako navode, procjenitelj iz Nikšića utvrdi istu prodajnu cijenu za kvadrat parkinga i parcele na kojoj se gradi petospratnica. Dovode u pitanje i postupanje Poreske uprave te pitaju zašto je čekala skoro šest hiljada dana, koliko je račun bio u blokadi, da zatraži stečaj. Navode da Fond PIO, koji je bio vlasnik 14 odsto akcija ,,Dakića“, nije prijavio svoja potraživanja za doprinose, pa radnici čekaju penziju na birou koju će ostvariti na osnovu zarada na koje je država platila samo dio doprinosa. Iznijeli su sumnju i da je katastar upisivao založna prava na tuđoj imovini i time prouzrokovao štetu.

(Pobjeda)

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.