Oglas za posao: Sava Car zapošljava Izvršnog direktora

SAVA CAR DOO

raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

IZVRŠNI DIREKTOR / IZVRŠNA DIREKTORICA

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • Stečena kvalifikacija visokog obrazovanja, nivo VII,
  • Visok nivo poznavanja rada na računaru,
  • Znanje engleskog jezika – visok nivo,
  • Da je aktivan vozač.

Poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Izvršni direktor DOO Sava Car obavlja sledeće poslove:

  • Organizuje i vodi poslovanje Društva,
  • Stara se o vođenju poslovnih knjiga,
  • Organizuje sačinjavanje godišnjih izvještaja i predlaže raspodjelu dobiti,
  • Učestvuje u sačinjavanju kvartalnih izještaja o planiranoj poslovnoj politici, profitabilnosti, poslovnom razvoju, transakcijama i rizicima koji imaju uticaj na rezultate, profitabilnost i solventnost Društva,
  • Odlučuje o pravima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima i opštim aktima Društva,
  • Zaključuje ugovore i donosi odluke u granicama svojih ovlašćenja.

Mandat izvršnog direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to posjedujete liderske vještine, organizacione i upravljačke sposobnosti, sposobnost lakog prilagođavanja promjenama i preuzmanja znatnog opterećenja, samoinicijativni ste, usmjereni na rezultate, spemni na timski rad, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Check Also

Na kraju septembra broj blokiranih kompanija uvećan za 59

Centralna banka (CBCG) objavila je novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.