Colliers: Cijene stanova rasle u većini opština

Colliers Crna Gora je već osmu godinu za redom sproveo istraživanje tržišta stambenih nekretnina, odnosno stanova sa fokusom na novogradnju u tržišno aktivnim zonama na nivou čitave Crne Gore.

Zaključak istraživanja je da su cijene ove vrste nekretnina u 2021. godini zabilježile rast, dok  su o određenim opštinama ostale na nivou 2020. godine.

 Podgorica, Budva i Ulcinj najintezivnija gradnja

Istraživanjem nijesu obuhvaćeni luksuzni rizort projekti poput: Porto Montenegra, Luštice Bay, Porto Novog Dukley Gardensa i sličnih koji su posmatrani kao specijalna kategorija. Istraživanjem takođe nijesu obuhvaćeni projekti koji su ušli u program ekonomskog državljanstva, kao ni objekti kolektivnog stanovanja koji su građeni pod subvencionisanim uslovima, gdje su lokalne uprave odlučile da zemljište daju besplatno i oslobode plaćanja komunalija sindikalne organizacije, jer te cijene ne odražavaju tržišna kretanja.

Generalni zaključak istraživanja Colliers-a je da cijene kvadrata u Crnoj Gori u objektima novogradnje zavise prvenstveno od regije same lokacije i mikrolokacije , kvaliteta gradnje, i stepena opremljenosti. Istraživanjem su obuhvaćene sve opštine .  Konstatovano je da  primorska  i centralna regija i tokom ovog istraživanja bilježe najveći volumen gradnje.

Opsežnim istraživanjem, na gotovo cjelokupnom uzorku objekata novogradnje u Crnoj Gori, u zonama gdje je uzorak bio reprezentativan, konstatovani su indeksi promjene cijena stambenih prostora u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu. Tokom istraživanja tržišta obuhvaćeni su i stambeni prostori starogradnje u opsezima kretanja cijena, u odnosu na sve potrebne karakteristika tih nekretnina u zavisnosti od stanja u kojima se nalaze.

Zaključci istraživanja su sljedeći:

Podgorica – U KO Podgorica I i KO Tološi prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.683 €/m², dok je u KO Podgorica II 1.667 €/m². U KO Podgorica III prosječna postignuta cijena u novogradnji je 1.225 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u glavnom gradu bilježi promjenu indeksa za KO Podgorica III i iznosi + 3.58 %, za KO Podgorica II +3.99%, dok je za KO Podgorica I i KO Tološi promjena indeksa +6,78%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Podgorica I i KO Tološi je iznosila  aproksimativno, 1.150 €/m², u KO Podgorica II , 1.075 €/m² i u KO Podgorica III, 870 €/m².

Ulcinj – U KO Ulcinj i KO Ulcinjsko polje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1,125 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Ulcinju, za ove dvije katastarske opštine je bilježi promjenu u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi +6.06%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u opštini Ulcinj je je iznosila aproksimativno 850 €/m².

Bar – U KO Novi Bar prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.479 €/m². U KO Sutomore nijesu identifikovani objekti novogradnje. Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Baru je u porastu i iznosi + 4.18%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Novi Bar je iznosila aproksimativno, 1.125 €/m², a u KO Sutomore oko 950 €/m².

Budva – U KO Budva prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika je iznosila 1.838 €/m², dok je u KO Bečići bila 2.150 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji bilježi porast indeksa za KO Petrovac, KO Sveti Stefan, KO Bečići i KO Buljarica I  od + 5.27 %, a za KO Budva, KO Maine i KO Prijevor I, porast od +4.98%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Budva je iznosila aproksimativno, 1.300 €/m², u KO Maine  1.050 €/m², u KO Prijevor I  985 €/m², u KO Bečići 1.250 €/m² i u KO Petrovac  1.300 €/m².

Tivat – U opštini Tivat prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika je iznosila 1.870 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Tivtu je iznosio + 2.07 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Donja Lastva je iznosila aproksimativno, 1.400 €/m², u KO Radovići 1.150 €/m², a u KO Tivat  1.275 €/m².

Kotor – U opštini Kotor prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika je iznosila 2.025 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Kotoru je u porastu za + 1.85 %. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Dobrota I je iznosila aproksimativno, 1.300 €/m², u KO Stoliv I i II  1.400 €/m², u KO Risan I 1.300 €/m², a u KO Škaljari I  1.275 €/m².

Herceg Novi – U opštini Herceg Novi prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je iznosila 1.831 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Herceg Novom je u porastu u poređenju sa prethodnim istraživanjem, i iznosio je +3.74%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Herceg Novi je iznosila aproksimativno 1.500 €/m², u KO Topla  1.300 €/m², u KO Baošići i KO Kumbor  1.300, KO Đenovići  1.250 €/m², u KO Bijela  1,300 €/m², a u KO Kuti  1.100 €/m².

Cetinje – U prijestonici Cetinje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 1.138 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene  cijene u novogradnji na Cetinju je u porastu u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi +5.86%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Cetinje I je iznosila aproksimativno 800 €/m².

Nikšić – U opštini Nikšić prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika je iznosila 881 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Nikšiću je u porastu u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi +3.85%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Nikšić je iznosila aproksimativno 600 €/m².

Bijelo Polje – U opštini Bijelo Polje prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 873 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Bijelom Polju je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Bijelo Polje je iznosila aproksimativno 700 €/m².

Berane – U opštini Berane prosječna postignuta cijena u novogradnji, u zavisnosti od investitora i mikrolokacijskih karakteristika, je 862 €/m². Indeks promjene cijene stambenih prostora za ostvarene cijene u novogradnji u Beranama je stabilan u poređenju sa prethodnim istraživanjem i iznosi 0.00%. Što se tiče stambenih prostora starogradnje prosječna postignuta cijena u KO Berane je iznosila aproksimativno 570 €/m².

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.