Addiko banka i zaposleni doniraju za podršku Ukrajini

Addiko bank AD Podgorica donira 2.000 eura na ime humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu ratom zahvaćene Ukrajine i omogućava zaposlenima da se pridruže akciji prikupljanja sredstava.

Addiko banka aktivirala je poseban žiro-račun za pomoć ugroženom stanovništvu, putem kojeg će zaposleni Banke i njeni klijenti moći da doniraju određena sredstva, u skladu sa njihovim mogućnostima.

Svi zainteresovani uplate na donatorski račun 555000900352280339, sa naznakom “Humanitarna pomoć”, mogu vršiti u naredne četriri sedmice, bez naknade.

Prikupljene donacije biće preusmjerene Crvenom krstu Crne Gore, kao uglednoj humanitarnoj organizaciji, kako bi u skladu sa potrebama djelovala i pružila neophodnu podršku ugroženom stanovništvu Ukrajine u ovoj situaciji.

“Ponosan sam sto sam dio organizacije i tima koji njeguje prave vrijednosti, a one nam u ovoj situaciji nalažu solidarnost i humanost. Zahvalan sam zaposlenima što su se i ovog puta odazvali i pokazali spremnost  da zajednički pomognemo onima koji su u nevolji. Iskreno saosjećajući sa žrtvama sukoba, polažemo vjeru i nadu da će strahote rata biti zaustavljene u najkraćem roku i da će životi i imovina građana Ukrajine biti bezbjedni”, kazao je Christoph Schoen, predsjednik Upravnog odbora Addiko Bank AD Podgorica.

Iznos sredstava koji je opredijeljen na nivou Addiko Grupe, zajedno sa svim lokalnim bankama, iznosi 62.500€ i biće usmjeren u nekoliko odabranih organizacija koje pružaju pomoć djeci i porodicama u Ukrajini.

Kao društveno odgovorna kompanija, Addiko Bank AD Podgorica konstantno teži ka tome da podrži one inicijative koje podstiču poboljšanje kvaliteta i uslova života ljudi,  a ova donacija je izraz želje organizacije i njenih zaposlenih da bude podrška i oslonac za one koji su usljed ratnih dešavanja ugroženi, nemoćni ili prinuđeni da napuste svoje domove.

Check Also

Akcionari spremaju tužbe nakon što je država upisana kao vlasnik Solane

Zemljište Solane, skoro 15 miliona kvadrata, upisano je u katastru kao vlasništvo države Crne Gore. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.