MER: Za revitalizaciju prerađivačke industrije milion eura

Ministarstvo ekonomskog razvoja pripremilo je Program revitalizacije prerađivačke industrije za 2022. godinu, kojim je za ove namjene opredijeljeno milion eura.

Kako se u dokumentu MER-a navodi, revitalizacija prerađivačke industrije predstavlja neophodan proces za stvaranje moderne, održive i konkurentne ekonomije koja podstiče privredni rast i kreira nova radna mjesta.

“Kako bi se unaprijedila konkurentnost sektora i na nivou preduzeća, potrebna diverzifikacija proizvodne strukture, a uzimajući u obzir dinamiku tehnoloških promjena na tržištu, potrebno je obezbijediti modernizaciju proizvodnih procesa nabavkom mašina i opreme za dugoročan rast proizvodnje u sektoru prerađivačke industrije. Realizacijom Programa treba obezbijediti preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora prerađivačke industrije bespovratnu podršku za pokriće dijela troškova za nabavku proizvodne opreme uključene u proces proizvodnje”, piše u dokumentu.

U dokumentu se kao glavni izazovi u procesu revitalizacije predstavljaju zastarjela tehnologija i opremau proizvodnom procesu, koja za posljedicu ima nisku stopu produktivnosti, veliko učešće proizvoda nižih faza prerade, nedovoljan nivo kvaliteta i uvozna zavisnost.

“Nivo investicija u sektoru prerađivačke industrije je relativno nizak, i kreće se u rasponu 32-40 miliona eura na godišnjem nivou, što ukazuje na neophodnost industrijske modernizacije kao važnom preduslovu za unapređenje konkurentnosti crnogorske industrije. Takođe, učešće zaposlenih u prerađivačkoj industriji prosječno se kretalo 6,46 odsto u periodu od 2014-2020, dok je u 2020. godini zabilježeno da su u prerađivačkoj industriji zaposlene ukupno 11.263 osobe”, navodi se u programu.

Cilj Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu je unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata, njihove produktivnosti i profitabilnosti, resursne efikasnosti i povećanja zaposlenosti u sektoru prerađivačke industrije.

“Predmet Programa je podrška za investicije u opremu neophodnu za unapređenje ili proširenje postojećih kapaciteta, povećanje obima proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese. Program podrazumijeva nabavku opreme (nove i polovne), dijelom ili u potpunosti kroz kreditni aranžman koji je zaključen u periodu od 1. januara do 30. novembra 2022. godine sa Investiciono-razvojnim fondom i poslovnim bankama. Ukupan budžet za realizaciju iznosi 1.000.000 eura od čega je 850.000 eura opredijeljeno za regionalnu pomoć i 150.000 eura za de minimis pomoć. Ukoliko se iznos planirane podrške po de minimis pomoći ne utroši, isti se može preliti u dio sredstava koji se odobrava po regionalnoj pomoći”, navodi se u dokumentu.

Program ne obuhvata brojne djelatnosti

Programom nijesu obuhvaćene primarna poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja čelika, sintetičkih vlakana i vađenje uglja, brodogradnja, proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga trgovina, građevinarstvo, ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića, djelatnosti izdavanja novina i drugih izdanja, emitovanja radijskog i televizijskog profama, kao i uslužnih djelatnosti agencija za marketing i odnosa s javnošću, benzinske pumpe, saobraćaj, auto saponi, bankarstvo i osiguranje, trgovina valutama i hartijama od vrijednosti, učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatraju nezakonite ili štetne po okolinu i ljudsko zdravlje, igre na sreću, proizvodnja duvanskih proizvoda, alkoholna pića (izuzev vina i voćnih rakija)…

Dan

Check Also

Popović novi stečajni upravnik Solane

Novi stečajni upravnik Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju je Miloš Popović, saznaju “Vijesti”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.