Banke formirale nadzorne i upravne odbore

Sve banke koje posluju na crnogorskom tržištu uskladile su poslovanje sa novim zakonskim okvirom i formirale i registrovale članove nadzornih i upravnih odbora, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke (CBCG).

Banke su od 1. januara ove godine, kada je stupio na snagu Zakon o kreditnim institucijama, u obavezi da imaju dvodomni sistem upravljanja kojim je predviđeno da, umjesto izvršnog i odbora direktora, imaju upravni i nadzorni odbor.

Nadzorni odbor kontroliše poslovanje banaka, dok je upravni odbor odgovoran za njeno upravljanje na dnevnom nivou i zastupanje.

– Od početka primjene nove regulative održava se redovna i uspješna komunikacija sa bankama na dnevnom nivou, a i proces supervizije se sprovodi redovno i neometano.

Navedeno ukazuje da je situacija u pogledu upravljanja u kreditnim institucijama zadovoljavajuća – kazali su iz CBCG.

Smanjen rizik

Na pitanje kakve benefite u poslovanju banaka, ali i stabilnosti cjelokupnog sistema, očekuju od novog načina upravljanja, iz CBCG su odgovorili da će se novom regulativom uticati na ograničenje prevelikog izlaganja riziku.

– Generalno, nova regulativa donosi unapređenje odnosa upravljačke i vlasničke funkcije kreditnih institucija. Zakonom o kreditnim institucijama su uvedena jasna načela i standardi koji se primjenjuju na aranžmane korporativnog upravljanja i mehanizme unutar banaka. To se odnosi na sastav odbora, njihovo funkcionisanje i ulogu u nadzoru rizika i strategija sa ciljem povećanja efikasnosti njihovog nadzora – istakli su u CBCG.

Uz to se, kako su pojasnili, unapređuju status i nezavisnost funkcije upravljanja rizicima u odnosu na prethodnu regulativu kojom se uređivalo bankarsko poslovanje.

– Članovi odbora će imati eksplicitno definisanu ulogu u praćenju aranžmana upravljanja rizicima u bankama. Ovakvim uređenjem će se uticati na ograničenje prevelikog izlaganja riziku od strane pojedinačnih banaka i, u krajnjem, akumulacije prekomjerne izloženosti riziku u finansijskom sistemu – naveli su u CBCG.

Članovi

Banke u nadzornim odborima nijesu mogle da imenuju svoje zaposlene, dok su dosadašnji izvršni direktori postavljeni na pozicije predsjednika upravnih odbora.

Igor Noveljić, Nitrai Guozo Jozef, Kalman Kis, Pal Gombos i Miklos Nemeth izabrani su za članove nadzornog odbora CKB banke, dok su u upravnom Tamas Kamarasi, koji je predsjednik, Ivan Vučinić, Maja Vukčević, Maja Krstić i Viktor Vorobej.

U nadzorni odbor Erste banke ušli su Krešimir Barić, Kristof Šofbok, Sofi Perindžer , Željko Uljarević i Biljana Šćekić. Predsjednik upravnog odbora je dosadašnji izvršni direktor Aleksa Lukić, a u njemu su još i Darko Keković i Damir Ivaštinović.

U nadzornom odboru Hipotekarne banke su Antonio Moniaci, Miljan Todorović, Miljan Nikola Todorović, Sigilfredo Montinari, Mato Njavro i Renata Vinković. Predsjednik upravnog odbora je Esad Zaimović, a članovi Jelena Vuletić, Nikola Špadijer, Nataša Lakić i Ana Golubović.

Dragan Bogojević, Zoran Pažin, Milan Perović, Velizar Čolović i Džejms Tornli članovi su nadzornog odbora Prve banke. Predsjednik upravnog odbora je Tarik Telaćević, a u njemu su još i Stanislava Subotić i Nataša Martinović.

Nadzorni odbor NLB banke čine Liliana Lapadatoni Huluta, Arčibald Kremser, Uroš Jerovšek, Marjana Usenik i Mijat Jocović. U upravnom odboru su Dražen Vujošević, Dino Redžepagić i Martin Leberle koji je ujedno i predsjednik. Članovi nadzornog odbora Adiko banke su Tadej Krašovec, Sava Dalbokov, Mirko Španović, Ivan Jandrić i Varja Dolenc, dok upravni odbor čine Kristof Šoen (Christoph Schoen), koji je predsjednik, te Rade Bajić i Miloš Miketić.

Universal Capital banka za članove nadzornog odbora izabrala je Ronalda Kenet Noblea, Alfreda Longo, Danielu Jović, Josipa Pecirepa i Masroor Ul Haqa. Predsjednik upravnog odbora je Miloš Pavlović, a članovi još Veselin Vuković i Nikola Vujošević.

U nadzornom odboru Ziraat banke su Taha Cakmak, Ibrahim Zija Akbulut, Mehmet Afsin Kose, Bulent Jalim i Husametin Gulhan, a u upravnom Fatih Jilmaz, predsjednik, te Goran Bakić i Mensur Markišić. Adriatik banka je za članove nadzornog odbora imenovala Frejzera Eliota Markusa, Aleksandra Obradovića i Volfanga Miterbergera, a upravnog odbora Đorđa Lukića predsjednik, Enesu Bekteši i Andriju Đuraškovića.

Nadzorni odbor Lovćen banke čine Robin Hofmajster, Klaus Ekehard Glaubit, Blagota Radović, Mirko Marojević, Srđan Savić, Karel Rene Jacobus de Val i Jan Devijngaert. U upravnom odboru su Vinko Nikolić, predsjednik, Daniela Golubović i Edin Ćeranić.

Volodimir Kostelman, Vadim Morokhovski, Vitali Migashko, Natalia Niančuk i Dejan Marinović članovi su nadzornog odbora Zapad banke, dok su u upravnom predsjednik Mladen Rabrenović, Dmitro Likhota i Oleksandr Kuperman.

(Pobjeda)

Check Also

Saradnja IRF-a i firme Juing: Finansijsku pomoć iskoristili za otvaranje knjižare “Pčelica”

Knjiga je najbolji prijatelj – kaže poznata krilatica, a na radost velikog broja mališana, porodica …

Leave a Reply

Your email address will not be published.