Za sedam miliona prodaju rupu Bolići

Krajem 2020. godine Žarko Burić, koji je umjesto italijanske kompanije Bolići investušao u firmu Sosijeta Italo Montenegrina investment, tužio je Glavni grad tražeći višemilionsku odštetu jer hotelski kompleks nije izgrađen. Postupak je još u toku, a Burić ne spori vlasništvo Grada nad zemljištem

Direkcija za imovinu Glavnog grada raspisala je javni poziv za prodaju 14.430 kvadrata zemljišta na urbanističkoj parceli do zgrade RTVCG gdje je sada rupa koju je svojevremeno iskopala firma Bolići zarad gradnje hotela.

Ukupna vrijednost nepokretnosti je 7.301.580 eura, a kvadrat zemljišta je procijenjen na 506 eura po kvadratu. Na ovoj parceli, koja se nalazi u zahvatu DUP-a RTV Centralne djelatnosti, planirana je izgradnja objektanamjene hotel, spratnosti P+1 do P+5. Za prodaju ovog zemljišta Glavni grad je 5. novembra 2020. godine dobio saglasnost Vlade na čijem je če lu ta d a bio Duško Marković, a odluka je donijeta bez održavanja sjednice, piše “Dan”.

Takozvana rupa Bolići iskopana je još 2006. godine kada su firma Sosijeta Italo Montenegrina investment, koju cy osnovali Glavni grad i italijanska firma Bolići invest, planirali i ozvaničili gradnju hotela. Od rupe se nije odmaklo, a 2016. godineumjesto italijanske kompanije Bolići investu firmu Glavnog grada Sosijeta Italo Montenegrina investmentušao je Žarko Burić, vlasnik kompanije Normal kompani, koji je želio da na ovom prostoru gradi hotel. Sredinom decembra 2020. godine Burić je tužio Glavni grad tražeći višemi lionsku odštetu jer hotelski kompleks nije izgrađen. Firma Normal kompani tužbu je predala Privrednom sudu. Kako saznajemo, postupak je još u toku. Burić ne spori vlasništvom nad zemljištem jer je ono svojina Glavnog grada, već traži naknadu štete zbog neizgrađenog objekta.

Izvor: Dan

Foto: Javniservis.me

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.