PwC: Optimizam direktora na svijetu najveći u posljednjoj deceniji

Više od tri četvrtine generalnih direktora u svijetu predviđa privredni rast ove godine, što je najveći nivo optimizma u posljednjih deset godina, pokazuje najnovije istraživanje kompanije PwC.

Indija prednjači u optimizmu, dok se direktori u SAD ne pouzdaju previše u globalnu ekonomiju. Kao najveće prijetnje poslovanju u ovoj godini, direktori navode cyber kriminal, zdravstvene rizike i makroekonomsku nestabilnost.

Godišnje istraživanje PwC sprovedeno je među više od 4.400 generalnih direktora u 89 zemlje. Uprkos brojnim otežavajućim okolnostima na tržištu zbog poremećaja izazvanih pandemijom korona virusa, više od tri četvrtine ispitanika predviđa da će se globalna ekonomija poboljšati, dok samo 15% očekuje pogoršanje ekonomskih prilika.

Ovo je velika razlika u odnosu na prošlogodišnje istraživanje, kada je više od polovine generalnih direktora predviđalo pad ekonomije i najveći nivo optimizma u posljednjoj deceniji, ističe se u izvještaju.

Rekordni optimizam u Indiji, najnepovjerljiviji u SAD

Premda preovlađuju pozitivna očekivanja, ona veoma variraju od zemlje do zemlje. Optimizam je najveći u Indiji, gdje čak 94% ispitanika predviđa rast svjetske privrede u ovoj godini, isto misli 88% njihovih kolega u Japanu i 83% direktora u Velikoj Britaniji. Optimizam je izrazito porastao i u Italiji, gdje pozitivna predviđanja iznosi 89% ispitanika, dok je u Francuskoj broj anketiranih koji očekuju globalni rast porastao najviše za godinu dana, čak za četvrtinu, dostigavši 85% anketiranih.

Najveći pad optimizma u vezi sa globalnim ekonomskim kretanjima zabilježen je u SAD, gdje je prošle godine 88% direktora vjerovalo u globalni oporavak, dok je takvih 77% ove godine. Manje optimizma među anketiranima evidentirano je i u Kini, i to za 9%, u Brazilu je optimizam pao za 7%, a u Njemačkoj za 4%.

Mada se generalni direktori u SAD ne pouzdaju previše u globalnu ekonomiju, relativno su uvjereni u rast svojih kompanija, pri čemu je 40% njih potpuno uvjereno da će postići rast prihoda u 2022. godini. Direktori u Indiji pokazuju istu uvjerenost kada su u pitanju izgledi njihovih kompanija.

Ekologija na začelju

Istraživanje pokazuje da je sigurnost direktora u rast kompanijskih prihoda veća, što je veće povjerenje koje su klijenti iskazali prema kompaniji tokom pandemije. Takođe, uočena je povezanost između povjerenja klijenata i spremnosti kompanije da u svom poslovanju u potpunosti eliminiše emisije štetnih gasova. Nalazi, međutim, pokazuju da se tek nešto više od petine kompanija obavezalo da sprovodi odgovarajuću strategiju za postizanje takvog cilja.

Među njima je najviše kompanija koje posluju u energetici i komunalnim uslugama, a slijede kompanije iz oblasti telekomunikacija i finansijskog sektora. Oko dvije trećine (65%) ispitanika čije kompanije imaju prihod od 25 milijardi dolara ili više, obavezalo se na primjenu „net-zero“ strategije, u poređenju sa 10% kompanija čiji je prihod manji od 100 miliona dolara.

Tri najveće prijetnje

Generalni direktori kao najveće prijetnje poslovanju u ovoj godini označavaju cyber kriminal (49%) i zdravstvene rizike (48%). Veliki broj njih (43%) brine i makroekonomska nestabilnost, naročito negativni uticaji koje može izazvati inflacija, kolebanje BDP-a i problemi na tržištu radne snage.

Rangiranje najvećih prijetnji zavisi i od sektora u kojima kompanije posluju. Primjera radi, tri četvrtine direktora koji posluju u sektoru hotelijerstva i zabave najviše brinu zbog zdravstvenih rizika, dok skoro polovina ispitanika u sektoru energetike, rudarstva i komunalnih usluga smatra da su klimatske promjene ključna pretnja, što je za 15% više u poređenju sa drugim industrijama.

Naime, samo jedna trećina direktora u ukupnom istraživačkom uzorku je navela klimatske promjene kao primarni problem, ali uz očekivanja da one ipak neće biti presudne za ostvarivanje poslovnih rezultata u ovoj godini.

SAD, najatraktivnije tržište za rast poslovanja

Procjene najvećih rizika se razlikuju i zavisno od regiona u kojima ispitanici posluju. U azijsko-pacifičkom regionu, 58% generalnih direktora je duboko zabrinuto zbog mogućih zdravstvenih rizika, sa izuzetkom Kine, gdje takve zebnje na prvo mjesto stavlja 42% anketiranih. To je manje u odnosu na SAD, gdje su zdravstvene prijetnje prioritetne za 44% direktora, ali više nego u zapadnoj Evropi, gdje je ovaj rizik najveći za 37% anketiranih.

Nasuprot tome, samo 44% generalnih direktora u azijsko- pacifičkom regionu je veoma zabrinuto zbog cyber prijetnji, sa izuzetkom Australije (71%), dok je to najveći rizik za 61% direktora u SAD i polovinu direktora u zapadnoj Evropi.

Više od dve petine ispitanika ocjenjuje da njihove kompanije imaju najbolje prilike za rast poslovanja na tržištu SAD, slijedi Kina (27%), a zatim Njemačka (18%) i Velika Britanija (17%). Velika Britanija je među primarnim stranim tržištima za 37% direktora u SAD, dok 29% anketiranih u Kini smatra da su SAD među tri najvažnija strana tržišta za poslovanje njihovih kompanija u ovoj godini, a slijede Australija (24%), Njemačka (23%) i Japan (23%).

Izvor: Bif.rs

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.