Stroži kriterijumi za kupce “zlatnih pasoša”

Produženje programa ekonomskog državljanstva treba prvenstveno posmatrati kao podršku završetku razvojnih projekata, kaže za Radio CG Marko Vukašević iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Naglašava da je Vlada uvela strože kriterijume za potencijalne kupce “zlatnih pasoša”, te da ostaje prvobitno utvrđeni limit od 2.000 zahtjeva za državljanstvo.

“Od nosioca odobrenih razvojnih projekata se očekuje dostavljanje bankarskih garancija na prvi poziv kao dodatan oblik obezbjeđenja pravovremene realizacije projekata. Ta obaveza do sad je važila samo za neke projekte. Što je još važnije, Vlada je povećala kotizaciju za 100,000 eura po aplikantu što će biti iskorišćeno za podršku aktivnostima novoosnovanog Fonda za inovacije”, kazao je Vukašević.

Lider SNP-a Vladimir Joković kaže da makar doveo najpoželjnije moguće investitore u Crnu Goru, ako je suprotan evropskim pravilima i otežava naš put u EU, Vlada je program ekonomskog državljanstva morala ukinuti.

“Ako se to protivi standardima EU, definitivno mislim da je napravljena greška, posebno imajući u vidu da to koriste biznismeni sa sumnjivim porijeklom svog kapitala, koji na taj način možda i bježe iz svojih država gdje ih čekaju optužnice”, kazao je Joković.

Poslanik DPS-a Predrag Sekulić smatra da je program ekonomskog državljanstva bio dobra ideja, te da je ispunio svoju svrhu u prethodne tri godine.

“Što se tiče kritike Evropske komisije tim povodom, ona je samo dio ukupnog mozaika kada govorimo o onome što Vlada nije uradila u prethodnih godinu”, rekao je Sekulić.

U NVO CEGAS vjeruju da će produženje programa loše uticati na Crnu Goru. Marija Popović Kalezić kaže i da je CEGAS više puta upozoravao na netransparentnost i lošu praksu donošenja pravno nevaljanih rješenja nadležnog Ministarstva.

Navodi da su na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama uputili pitanje Agenciji za investicije kako bi našli dokaze o poštovanju pravne norme i ispunjavanju uslova za dobijanje ekonomskog državljanstva, ali da su kao odgovor dobili samo prazne formulare.

“Iz svega ovoga se zaključuje da Vlada ovim želi da isključivo i samo privuče strane investitore i da je novac jedini pokretač produženja ovakvog načina dodjeljivanja državljanstva. Očigledno je da ne postoji želja za postizanjem transparentnosti i pravne jasnoće i sigurnosti”, kazala je Popović Kalezić uz napomenu da Evropska komisija nije naklonjena ovakvim modelima privlačenja investicija.

Vlada je, međutim, sigurna da će kroz transparentnu primjenu programa ekonomskog državljanstva, u skladu sa najboljim standardima i uz poštovanje preporuka EU uspješno izbjeći sve povezane rizike.

“Očekujemo da implementacija odluke omogući ostvarivanje direktnih prihoda za budžet Crne Gore u prosječnom iznosu od nekih 45.000 eura po jednoj prijavi za državljanstvo uz dodatnih 200.000 eura koji će biti uplaćeni na namjenske račune i biti iskorišćeni za podršku regionalnog i razvoja inovacione djelatnosti”, naveo je Vukašević.

Podsjetio je da su do sada dodijeljena 124 ekonomska državljanstva. Najviše ulagača dolazi iz Rusije i Kine, a ima ih i iz SAD, Velike Britanije i Južnoafričke republike.

Check Also

Fiskalni savjet omogućiće da javne finansije budu van političkog uticaja

Reforma javnih finansija nalazi se visoko na listi prioriteta Ministarstva finansija i predstavlja osnovu za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.