U bankama rekordni depoziti od skoro četiri milijarde eura

Ukupni depoziti u crnogorskim bankama na kraju septembra dostigli su novi rekord od 3,991 milijarde eura, dok je ukupno zaduženje po osnovu kredita neznatno smanjeno na 3,499 milijardi eura, pišu Dnevne novine.

Prema novim preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, u odnosu na posljednji dan 2020. sredstva na računima crnogorskih banaka su uvećana za 618,5 miliona, a ukupni iznosi zaduženja građana, privrede i Vlade za 340,2 miliona eura.

Obavezna rezerva banaka na kraju septembra bila je 209,61 milion eura i stabilno se oporavlja nakon pandemije kovid-19 koja je imala značajan uticaj na ekonomiju cijele države.

Prema dostupnim podacima, obavezna rezerva banaka kod CBCG na posljednjeg dana septembra iznosila je 209,6 miliona eura. Od ovog iznosa, u zemlji je izdvojeno 122,43 miliona, dok se na računima CBCG u inostranstvu nalazilo 87,18 miliona eura.

Od ukupnih sredstava koja se nalaze u bankama, državljani Crne Gore imaju 1,351 milijardu eura, dok su domaće kompanije donekle smanjile svoje depozite za desetak miliona, na 1,257 milijardi eura.

Stranci su povećali iznos koji čuvaju u crnogorskim bankama na 569,53 miliona eura, a zajedno sa pravnim licima iz inostranstva ukupni depoziti su bili 1,008 milijardi eura.

Domaće privatne kompanije su na kraju septembra u našim bankama imale 1,082 milijarde, strane kompanije 430,41 milion, ovdašnje finansijske institucije 44,625 miliona, a strane banice još 5,13 miliona eura.

Vlada je blago povećala svoje depozite u odnosu na kraj avgusta, na 269,89 miliona. Od toga se 194,06 odnosi na centralnu Vladu (skoro šest miliona manje nego prije mjesec), zatim 71,17 miliona na lokalne samouprave (skoro 11 miliona više), a na fondove isti iznos od 4,66 miliona eura. Nevladine odnosno neprofitne organizacije čuvale su nešto manje sredstava u bankama 60,68 miliona eura.

Stanovništvo u Crnoj Gori na bankarskim računima ima deponovanih 895,27 miliona eura kojima može da raspolaže u svakom trenutkui toje najveći iznos od januara 2013, prema statističkim podacima CBCG.

Još 455,6 miliona eura odnosi se na oročena sredstva, od čega najviše onih sa periodom čuvanja od tri mjeseca do godinu-213,25 miliona. Slijedi štednja od jedne do tri godine -172,59 miliona eura, na preko tri godine čuva se 38,12 miliona, a kratkoročno do tri mjeseca još 31,65 miliona eura.

Državljani Crne Gore i stranci kojiu njoj žive ukupno su dugovali 1,446 milijarde eura, što je praktično nepromijenjen iznos s kraja avgusta ove godine. Od toga, državljani Crne Gore finansijskim institucijama su dugovali 1,424 milijarde, a strani državljani 21,72 miliona eura.

Na pravna lica uključujući finansijski sektor, Vladu i nevladine organizacije odnosilo se preostalih 2,032 milijardi eura ukupnog duga, što je za skoro 200 miliona više nego mjesec ranije. Konkretno, crnogorske banke i druge finansijske institucije su na kraju septembra bile kreditno zadužene 18,82 miliona, za razliku od stranih kompanija iz ovog sektora čiji je dug iznosio 510,61 milion eura -i za skoro 22 miliona je manji u poređenju sa krajem osmog mjeseca.

Domaće kompanije su bile dužne 1,132 milijarde, od čega se 30,35 milion odnosi na preduzeća u državnom vlasništvu. Kompanije u stranom vlasništvu imale su kredite od 117,82 miliona eura. Nevladine i druge neprofitne organizacije dugovale su 11,48 miliona eura.

Vlada i njene institucije imale su kredite u vrijednosti 262,92 miliona eura, od čega je ona na državnom nivou bila zadužena 223,36 miliona, lokalne samouprave 37,86 miliona, a državni fondovi od oktobra 2019. godine u kontinuitetu duguju 1,7 miliona eura.

Izvor: Dnevne novine

Check Also

Air Montenegro za ljeto najavljuje još dvije linije

Državna avio-kompanija Air Montenegro uvešće ovog ljeta još dvije linije, i to od Podgorice do …

Leave a Reply

Your email address will not be published.