Unija poslodavaca: Sezona za crnogorske privrednike bila uspješna, a ostvareni rezultati iznad očekivanja

Ovogodišnja ljetnja turistička sezona za crnogorske privrednike bila je uspješna, a ostvareni rezultati iznad očekivanja, podaci su anketnog istraživanja koje je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) prezentovala na danas održanoj konferenciji za medije.

Tim povodom, predstavnicima medija obratili su se Nenad Drašković član Upravnog odbora UPCG, savjetnica u Sektoru za PR i marketing Marina Jovanović i savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog Filip Lazović.

Anketa UPCG realizovana je početkom septembra, na uzorku od 215 preduzeća iz turističke i povezanih djelatnosti u sva tri regiona, u cilju procjene rezultata turističke sezone, kao i identifikovanja problema i izazova sa kojima se sektor turizma suočava, naročito imajući u vidu efekte krize izazvane Covid-19 pandemijom. Na konferenciji je saopšteno da je uzorak reprezentativan i da može poslužiti UPCG i najširoj javnosti za dalju analizu ove oblasti.

Uz generalnu ocjenu turističke sezone, namjera UPCG je bila da ovim istraživanjem dobije odgovore o promjenama koje su se desile u periodu jun – avgust 2021. godine u odnosu na isti period 2019. godine, da provjeri očekivanja turističkih poslenika, prepozna nedostatke koji ograničavaju optimalno funkcionisanje turističke privrede, te evidentira predloge mjera koji mogu doprinijeti uspješnosti zimske sezone 2021/2022 i naredne ljetnje turističke sezone 2022. godine.

U nastavku slijede rezultati anketnog istraživanja UPCG.

I – Prva dva pitanja ticala su se strukture i generalnih karakteristika preduzeća – učesnika istraživanja (specifična djelatnost iz oblasti pružanja turističkih usluga i mjesto obavljanja djelatnosti):

1. Od ukupnog broja anketiranih, 29% čine restorani/barovi/kafei, 26% je iz hotelske industrije (hotel/motel), apartmani učestvuju sa 23%, turističke agencije sa 8%, dok 14% potiču iz ostalih povezanih djelatnosti (transportna djelatnost, trgovina).

2. Kada je u pitanju regionalna pokrivenost, najveći dio anketiranih preduzeća ima sjedište u primorskim opštinama (61%), a zatim u centralnom regionu (24%), dok je učešće privrednih subjekata sa sjedištem na sjeveru Crne Gore najmanje (15%).

II – U narednom pitanju od privrednika je traženo da ocijene uspješnost ovogodišnje ljetnje turističke sezone u odnosu na njihova očekivanja.
3. Prema rezultatima, ocjena većine anketiranih privrednika (74%) govori da je uspješnost ovogodišnje ljetnje turističke sezone bila iznad očekivanja, dok je 16% navelo da je sezona bila u skladu sa njihovim očekivanjima. Za 10% ispitanika uspješnost ove turističke sezone je bila ispod očekivanja.

III – Naredno pitanje se odnosi na promjene u tražnji za proizvodima/uslugama i ostvarenim prihodima u periodu jun-avgust 2021. godine, u odnosu na isti period 2019. godine

4. Tražnja za turističkim proizvodima/uslugama u 2021. godini je za većinu anketiranih privrednika (69%) bila na nivou 80% tražnje iz istog perioda 2019. godine.
Sa druge strane, 28% ispitanika je ocijenilo da je tražnja u 2021. godini bila na nivou 70% tražnje iz istog perioda 2019. godine.

Slični podaci dobijeni su i po osnovu ostvarenih prihoda. Najveći broj ispitanika (43%) je u ljetnjoj turističkoj sezoni 2021. godini ostvario prihode na nivou 70% prihoda iz istog perioda 2019. godine, dok je 35% ostvarilo prihode na nivou od 60%.

5. Prema rezultatima istraživanja, strukturu gostiju koji su u periodu jun-avgust 2021. godine boravili u našoj zemlji činili su u najvećoj mjeri turisti iz zemalja regiona (41%), a zatim domaći gosti (28%), dok je znatno manje turista bilo iz istočnih zemalja (17%) i zapadnih zemalja (14%).

IV – Odgovori na sledeća dva pitanja daju uvid u broj i strukturu zaposlenih u turističkom sektoru.

6. Broj zaposlenih u periodu jun-avgust 2021. godine bio je kod 51% učesnika istraživanja isti kao u uporednom periodu 2019. godine, dok je 32% privrednika navelo da je došlo do rasta broja zaposlenih, a 17% njih je navelo da je broj zaposlenih smanjen.

7. Kada je riječ o strukturi zaposlenih u periodu jun-avgust 2021. godine, privrednici su ocijenili da je 45% činilo domaće stanovništvo, a 55% strana radna snaga.

V – Naredno pitanje odnosi se na predviđanje promjena u tražnji za proizvodima i uslugama u POSTSEZONI 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine.

8. Usljed Covid-19 krize i uvođenja brojnih epidemioloških mjera, predviđanja poslodavaca za ovogodišnju postsezonu nisu optimistična, te tako 72% preduzeća predviđa da će doći do smanjenja tražnje za turističkim proizvodima/uslugama, dok 28% smatra da će tražnja ostati na nivou iz 2019. godine. Odgovora o očekivanom rastu tražnje nije bilo.

VI – U naredna dva pitanja identifikovani su faktori koji su, iz poslodavačke perspektive, ograničili optimalno funkcionisanje sektora turizma tokom ovogodišnje turističke sezone, i predstavljali glavne nedostatke turističke ponude u Crnoj Gori. Privrednicima je data mogućnost da izaberu po 3 ponuđena pitanja za oba navedena pitanja.

9. Prema mišljenju poslodavaca, najznačajniji limitirajući faktor ovogodišnje turističke sezone bila je globalna COVID-19 pandemija, što je ocjena 87% ispitanika. Ostali ograničavajući faktori su: infrastruktura i transport (68%), neadekvatna radna snaga (62%) i nelojalna konkurencija tj. Neregistrovan smještaja i niže cijene (56%). Ispitanici su u manjoj mjeri kao limitirajuće faktore naveli nedostatak finansija/investicija, ograničavajući zakonodavni okvir i neadekvatnu promociju na regionalnom/međunarodnom nivou.
Ujedno privrednici kao glavne nedostatke turističke ponude u našoj zemlji poslodavci navode: neadekvatna čistoća/buka, nepostojanje standardizacije/sistematizacije, nedovoljan kvalitet proizvoda/usluge, slaba prepoznatljivost Crne Gore kao turističke destinacije i nedovoljno raznovrsnu ponuda, neadekvatna promocija kulturnih/sportskih, cjenovna nekonkurentnost.

VII – Poslodavci su iznijeli niz predloga po pitanju poboljšanja turističke ponude i ukupne situacije u turističkoj privredi, kao i pravovremene i adekvatne pripreme za predstojeću zimsku sezonu 2021/2022 i ljetnju turističku sezonu 2022. god. U nastavku izdvajamo neke od predloga privrednika.

11. Poboljšanje turističke ponude i ukupne situacije u turističkoj privredi – osnivanje Ministarstva turizma, poboljšanje političke situacije u zemlji, poboljšanje saobraćajne infrastrukture i komunalnih usluga, segmentacija i sistematizacija turističkog proizvoda uz eliminisanje sivog tržišta, obezbjeđenje adekvatne radne snage, završetak započetih građevinskih radova prije početka sezone, obezbjeđenje posebnog tretmana turističkog sektora (olakšice, subvencije, podsticaji) i sl.

12. Zimska turistička sezona 2021/2022 godine – aktivna i pravovremena promocija crnogorskih turističkih potencijala, završetak ulaganja u skijašku infrastrukturu, uređenje i proširenje kapaciteta skijališta (parkirališta), izgradnja hotela sa 4 i 5 zvjezdica u zimskim centrima, ravnomjeran stepen ulaganja u razvoj sjevera u odnosu na ostatak zemlje … i sl.

13. Ljetnja turistička sezona 2022. godine – potreba adekvatne pripreme u dijelu uključenosti privrede u kreiranje Strategije za razvoj turizma u Crnoj Gori (2021-2025), avio dostupnost (nove avio linije, saradnja sa low cost kompanijama), uspostavljanje „cjelogodišnjeg“ turizma, završetak započetih infrastrukturnih projekta na vrijeme, jača promocija na svim tržištima sa kojih su do 2019. godine dolazili naši gosti (sa akcentom na goste iz Rusije)… i sl.

Check Also

Šinavatra bi da proda Svetog Nikolu

Kompanija “Global TS Montenegro” Taksina Šinavatre, naturalizovanog Crnogorca i bivšeg tajlandskog premijera, pokušava da proda jugoistočni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *