Zoran Maksimović novi direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Vlada i Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) u petak su dali saglasnost za imenovanje Zorana Maksimovića za direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), zvanično je saopšteno “Vijestima” u MKI.

”Savjet ACV-a je na osnovu člana 10, stav 1, tačka 5 Zakona o vazdušnom saobraćaju na osnovu kojeg se imenuje i razrješava direktor uz saglasnost resornog ministarstva, donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora ACV-a. Konkurs je objavljen 13. 8. 2021. sa rokom od 15 dana. Na konkurs se javilo 11 kandidata. Savjet je na sjednici od 13. 9. 2021. godine donio odluku o izboru direktora Zorana Maksimovića. Ministarstvo kapitalnih investicija je bilo u obavezi da, shodno gore pomenutom članu, da saglasnost na odluku savjeta ACV-a”, kazali su u ovom Vladinom resoru.

Iz ACV su “Vijestima” kazali da je Maksimović juče zvanično stupio na mjesto izvršnog direktora. On je na tu poziciju došao kao kadar Socijalističke narodne partije (SNP).

Savjet ACV je na sjednici prošlog ponedjeljka izabrao Maksimovića koji je na toj poziciji zamijenio Dragana Đurovića, nekadašnjeg visokog fukcionera DPS-a. Nakon sjednice Odbor nije saopštio koga je imenovao, što je do sada nezabilježena praksa, a u odboru direktora su Dženan Kolić (predsjednik) i članovi Vladislav Vlahović, Radoje Karadžić, Dejan Stojanović i Tatjana Perović. Prema nezvaničnim informacija “Vijesti” Maksimović je dobio tri glasa i to od Kolića, Perovićke i Stojanovića, dok je dva glasa od Vlahovića i Karadžića dobio Raško Janjušević.

Vlada premijera Zdravka Krivokapića je krajem jula razriješila predsjednika i dva člana Savjeta ACV – Vojina Vlahovića, Nikolu Gegaja i Abidina Musića, jer smatraju da nakon smjene vlasti “nijesu adekvatno sprovodili politiku Vlade”.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, to je učinjeno kako bi Vlada preuzela Savjet prije raspisivanja konkursa za direktora ACV na čijem čelu je godinama Dragan Đurović (bivši funkcioner DPS-a), a njegov nasljednik već je dogovoren po partijskom ključu.

Konkurs za direktora ACV je raspisan 13. avgusta, a prijave se mogu dostavljati 15 dana.

Zakon o vazdušnom saobraćaju (ZOVS) ne prepoznaje razrješenje zbog toga, već je jasno navedeno pod kojim uslovima Vlada može razriješiti predsjednika i članove Savjeta ACV.

Žalbe

”Vlada će razriješiti predsjednika i/ili člana Savjeta i prije isteka mandata, ako – podnese ostavku, je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti, poslove obavlja suprotno zakonu, nestručno i nesavjesno, svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje ugled ili rad Agencije, trajno izgubi sposobnost za vršenje dužnosti, ne ispunjava uslove iz člana 9 stav 8 ovog zakona”, propisano je članom 11 ZOVS.

Zbog smjene Vlahovića, Gegaja i Musića podnijete su žalbe Upravnom sudu, a prema saznanjima “Vijesti”, neki od njiih su tražili od Upravne inspekcije da hitno ispita postupak smjene.

Za razliku od njih trojice, zakonito su razriješena dva preostala člana – Zoran Radonjić i Esad Šainović.

U obrazloženju rješenja donijetog 30. jula na sjednici Vlade piše da su razriješeni na predlog ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića, koji je u predlogu naveo da se Radonjić razrješava jer je podnio ostavku zbog sukoba interesa, a Šainović jer ne ispunjava uslove da bude u tom tijelu, što je u skladu sa članom 9 Zakona o vazduhoplovnom saobraćaju.

”Imajući u vidu da je članom 9 stav 5 ovog zakona propisano da Savjet odgovara Vladi, a s obzirom na to da je došlo do kadrovskih promjena, smatra da tri preostala člana Savjeta nijesu adekvatno sprovodili politiku Vlade prilikom rada u pomenutom savjetu, pa stoga predlaže razrješenje predsjednika i četiri člana organa upravljanja ACV”, piše u obrazloženju rješenja.

”Vlada je razmotrila i prihvatila navedeni predlog ministra kapitalnih investicija, i na osnovu člana 9 st. 5, 7 i 8 i člana 11 tačka 1 Zakona o vazdušnom saobraćaju donijela rješenje o razrješenju Savjeta ACV”, piše u toj odluci.

Istog dana imenovan je novi Savjet.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Dalja modernizacija mreže uz višemilionska ulaganja

Telenor je prošlu godinu završio sa značajnim rastom prihoda, stabilnom i lojalnom bazom, kao i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *